Studerande – vill du påverka bibliotekets service och gå gratis på bio?

Åbo Akademis bibliotek genomför en fokusgruppundersökning för att få respons på hur ÅA-studerande önskar att biblioteket skulle utveckla sina tjänster för att bättre kunna svara på studerandenas behov. Samtidigt vill biblioteket få respons på hur studerande upplever de nuvarande tjänsterna. Resultatet av undersökningen sammanställs i en intern rapport till bibliotekets ledningsgrupp som tar ställning till vidare åtgärder.

Vi efterlyser nu frivilliga studerande som vill delta i fokusgruppundersökningen! Du ska vara studerande vid Åbo Akademi (vilket ämne som helst) och vilken årgång som helst, dock inte första årets studerande. Vi vill gärna höra så många olika synpunkter, erfarenheter och åsikter som möjligt, både av er som använder bibliotekets tjänster mycket och från er som kanske använder dem mer sällan. Alla inlägg behandlas konfidentiellt och i rapporten är alla anonyma.

Fokusgruppundersökningen går ut på att studerande diskuterar givna frågor under en 2-timmars session. Frågorna behandlar bibliotekets tjänster. Närvarande är förutom de studerande även 3 representanter för Åbo Akademis bibliotek. En av dessa är en så kallad moderator som håller i trådarna för diskussionen. I samband med diskussionen serveras kaffe/te och sött bröd eller saltbit. De som deltar i undersökningen får även en biobiljett som tack.

Biblioteket ämnar genomföra tre fokusgruppsessioner, med åtta studerande i varje grupp.

Tidpunkt:      11.10 kl. 15-17, 12.10 kl. 14-16, 13.10 kl. 15-17

Plats:              CaféArt, Västra Strandgatan 5, Åbo

Vänligen ta kontakt med undertecknad ifall du vill delta i undersökningen (du behöver endast delta i ett av tillfällena) eller ifall du önskar få tilläggsinformation.

Deadline för att anmäla sig till undersökningen är 22.9.

VÄLKOMMEN!

Med vänlig hälsning

Eva Höglund

Åbo Akademis bibliotek

eva.hoglund@abo.fi

02-215 4040

2 thoughts on “Studerande – vill du påverka bibliotekets service och gå gratis på bio?

  1. Jag tyckte det lät jättefiffigt när jag läste om er fokusgruppundersökning om bibliotekets tjänster – nu hörde jag av studenter som deltagit att diskussionen var bra och att det kändes som om diskussionerna också kan vara till nytta för er.

    Kul!

    h. Tove, Lärcentret

    1. Tack, det är alltid trevligt att få respons! Vi från ÅAB som deltog i sessionerna är mycket nöjda. Själva sessionerna var trevliga och det kändes fantastiskt att få höra vad studerandena tycker och önskar. Vi fick aha-upplevelser och goda tips för utvecklandet av bibliotekets tjänster. Vi jobbar vidare lite klokare igen och hoppas kunna förverkliga en del nya saker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.