100 år av bildarkivverksamhet

Åbo Akademis bildsamlingar, som är ett av de äldsta och mångsidigaste bildarkiven i Finland, firar 100 år av bildarkivverksamhet 1911-2011 genom att ordna en utställning i Huvudbibliotekets entréhall (Domkyrkogatan 2-4).

Vi presenterar ett urval bilder med följande teman ur våra bildsamlingar:

  • Bildarkivets historia 1911-2011
  • Bilder ur olika donationer: Nordenstam-Sinebrychoff-Donner, Syskonen Sigrid och Eugen Schauman, C.G. Mannerheim bakom och framför kameran
  • Stilla flyter Aura å: Åbo och dess invånare avbildade av stadens grafiker och fotografer, bl.a. Johan Jakob Reinberg, Maria Hirn, Ebba Böcker, Carl Johan Schoultz, Hjalmar Renvall, Bengt Carpelan, Bertel Grannas, Tauno Ahlfors, Kurt Johansson

Självporträtt av åbofotografen Johan Jakob Reinberg, ca 1864

Idén till grundandet av en finlandssvensk bildsamling föddes omkring 1909 bland unga studenter vid Åbo Avdelnings (Åbo Nation) hembygdskommitté vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors, med FK Svante Dahlström som primus motor. Bildarkivverksamheten inleddes i januari 1911, då bildsamlingarna visades för allmänheten på en utställning i Åbo stadshus. För att bevara bildmaterialet ändamålsenligt beställdes ett stort arkivskåpkomplex, som var ritat av arkitekt A. Tavaststjerna. Det blev färdigt 1915 och bevarades först i Åbo stadsbibliotek och sedan i olika byggnader i staden. Den 11 oktober 1919 överlämnades Åbo Avdelning bildsamlingar med skåpen till det nygrundade Åbo Akademi som födelsedagsgåva och underställdes Åbo Akademis biblioteks vård. Sedan dess har bildarkivet kallats Åbo Akademis bildsamlingar.

Sedan augusti 1996 har Åbo Akademis bildsamlingar erbjudit service på nätet i form av ett elektroniskt bildarkiv, Bildsam, som fortfarande växer och är i flitig användning.

Åbo Avdelnings bildsamlingar exponerar sina samlingar i januari 1911 i Åbo stadshus

Utställningen pågår under tiden 5.12.2011-31.1.2012 och kan ses under huvudbibliotekets öppettider. Observera de ändrade öppettiderna under julen!

Vill du veta mer? Ta kontakt med:

Catherine af Hällström
Chef för Handskrifts- och bildenheten vid Åbo Akademis bibliotek
tel. 02-215 4108, 02-215 4781
e-post: catherine.hallstrom@abo.fi.
Åbo Akademis bibliotek, Handskrifts- och bildenheten, Domkyrkogatan 2-4, 20500 Åbo.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.