Rektors hälsning inför det nya året

Mikko HupaBästa personal och studerande! 

Vi inleder det nya året 2015 efter en välförtjänt helg och vila. Det här brevet är en nyårshälsning från er nya rektor. Att vara rektor för Åbo Akademi är en hedersuppgift, jag känner ett stort ansvar och underskattar inte utmaningarna. Givetvis har jag många tankar kring och inför rektorsperioden. I den här hälsningstexten lyfter jag fram några av dessa tankar ­ sådana som berör den närmaste framtiden.

Det nya året bär med sig många nyheter och förändringar. Vår nya organisation med de fyra fakulteterna har inlett sin verksamhet. Nu får vi alltså förverkliga planerna som förhoppningsvis förstärker akademin inför framtiden. Huvuddragen i den nya organisationen är nu genomtänkta och verkställda, men det finns naturligtvis ett antal frågor som kräver vidare planering och organisering. Rektors ledningsgrupp bestående av de nya dekanerna, vicerektorerna, Vasarektorn och förvaltningsdirektören har redan hunnit ha sitt första möte. På det mötet blev det exempelvis klart att fakulteternas interna organisering av ämnen och ämneskluster kräver en hel del ytterligare planering. Detta står högt på agendan. Jag är övertygad om att vi med gott samarbete hittar lösningar till de frågor som ännu är öppna.

Åbo Akademi är ett flexibelt, mångsidigt universitet med många fina särdrag. Det är enkelt för mig att räkna upp exempel på akademins styrkor och framgångsmöjligheter.

Vi har motiverade studenter och lärare. Våra förnyade utbildningslinjer är mera överskådliga än tidigare och genomtänkta och koordinerade på ett nytt sätt.

Vårt universitet består av många starka forskningsmiljöer med internationellt orienterade toppforskare. Vi har utmärkta kontakter till industrin och näringslivet. Vår nya universitetsservice har gått igenom sina funktioner grundligt och tagit fram nya former för att stöda fakulteternas kärnverksamhet. Vi har en engagerad och kompetent styrelse. Och inte minst: vi är vana att på alla plan kommunicera och diskutera livligt.

*******

På det nationella planet pågår en intensiv diskussion gällande universitetens profilering. Flera nationella arbetsgrupper arbetar med frågor kring universitetens arbetsfördelning och samarbete inom olika ämnesområden. Det är ytterst viktigt att Åbo Akademi aktivt är med i dessa arbetsgrupper och diskussioner.

Det är viktigt att vi i detalj känner till situationen i de övriga universiteten i Finland och samtidigt lär oss att skarpt och tydligt definiera och presentera våra egna styrkor och särdrag. Den strategiuppdatering som för närvarande pågår är till stor hjälp i detta sammanhang.

Våra forskare har omfattande internationella kontakter och nätverk. Inom forskningen är Åbo Akademi ett av de mest internationella universiteten i Finland. Vi kan likväl vidareutveckla och stärka våra strategiska partnerskap med andra lämpliga universitet, såväl nationellt och nordiskt som globalt. Vårt nära samarbete med grannarna Åbo universitet och Vasa universitet har varit oerhört viktigt och kan likafullt utvecklas ytterligare. På nordiskt håll har vi redan nu ett brett kontaktnät. Ett närmare samarbete med till exempel Uppsala universitet kunde vara både nyttigt och intressant. Åbo Akademi deltar i flera europeiska och internationella program för student- och forskarutbyte. Vi ska fortsätta vara delaktiga i dessa program och dessutom sträva efter sätt att ytterligare underlätta våra forskares mobilitet.

Den externa forskningsfinansieringen har varit livsviktig för Åbo Akademi och kommer att vara så även i fortsättningen. Vi har många forskargrupper som lyckats förstärka sin forskning med omfattande externa medel. Konkurrensen om finansieringen hos våra huvudfinansiärer är dock hård. Statistiskt sett fordras mellan fem och sju avslagna ansökningar för varje godkänd finansierad ansökan. Sålunda krävs att vi har goda rutiner i att effektivt producera högklassiga ansökningar. Vi har förbättrat våra stödfunktioner för hanteringen av projektansökningar, men det är viktigt att vi utvecklar dem vidare samt hittar andra sätt att stödja forskarna i ansökningsarbetet.

Våra tidigare studenter, alumnerna, är en stor resurs som vi bättre kunde ta vara på. Vi ska ta fram olika former att kontinuerligt hålla kontakt med alumnerna, vi kunde, i ännu större mån, bjuda in alumner som gästföreläsare, mentorer etc.

En faktor för framgång är teamarbete och det kommer tillika att vara ledstjärnan för arbetet i rektors ledningsgrupp och i den nya organisationen. Arbetet tillsammans för gemensamma mål förutsätter en fungerande intern kommunikation. Som en del av denna interna kommunikation kommer jag att under våren besöka alla enheter för diskussion med personal och studerande gällande aktuella frågor.
Jag ser fram emot att träffa er och lära mig mera om verksamheten vid alla fakulteter och de fristående institutionerna i Åbo, Vasa och Jakobstad.

Under min föregångare Jorma Mattinens tid stod rektors dörr alltid öppen, och precis så kommer också min dörr alltid att stå öppen för frågor och diskussion.

Med önskan om gott samarbete och ett givande nytt år,
Mikko Hupa 
Rektor

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.