Samarbete

Petri SaloSom dekanus har man förmånen och glädjen att under introduktionsveckan möta de nya studerandena, gulnäbbarna. I mitt fall 140 gulnäbbar samlade för 45 minuter i Akademisalen på Vasacampusen, för att lyssna på sin dekanus. Jag valde att avsluta en introduktion till akademiska studier och forskning med en fråga, och uppmaning att svara på den per e-post. Medveten om tidsandan och de samhälleliga utmaningarna önskade jag få gulnäbbarnas syn och svar på frågan: Vad kunde och borde vi göra för att få Finland på benen? Ett ambitiöst försök till crowdsourcing.

Ett, eller egentligen fem, av svaren var ytterst geniala i sin enkelhet. I det första kunde jag i fältet innehåll läsa SAMARBETE (1/5). Själva meddelandet lydde Vi. Det andra hade rubriken SAMARBETE (2/5) och innehållet måste, det tredje rubriken SAMARBETE (3/5) och innehållet samarbeta och det fjärde rubriken SAMARBETE (4/5) och innehållet mera. Det sista var rubricerat SAMARBETE (5/5) och bestod av ett utropstecken ! Fem av FPV:s gulnäbbar kom på sin tredje dag på universitet på en social innovation – crowdanswering.

Begreppet går att finna på internet, men med referens till marknadsundersökningar till icke i förväg definierade grupper genom elektroniska enkäter eller microbloggar.

Den nordiska folkbildningstraditionen presenterade studiecirkeln som en socialt-politisk innovation i slutet av 1800-talet. Genomgripande förändringar i samhället skulle hanteras genom erfarenhetsutbyte och kollektivt lärande i små lokala grupper. Förutsättningslöst i en demokratisk anda. Vi måste lära tillsammans! I början av 2000-talet har studiecirklarna återuppstått. Inom forskning om organisationer, lärande och ledarskap, har man en längre tid arbetat med fenomen och begrepp, såsom learning organisation, communities of practice, transformational/distributed leadership och open learning environments. Facebook är en hybrid av en studiecirkel och en vänbok (som skickades runt i klassen på lågstadiet på 1970-talet). Internet är full av diskussionsforum där sakkunniga eller entusiaster inom diverse områden stöder och utmanar varandra i kollektiva tanketalkon.

Åbo Akademi är ett litet och gemytligt universitet. Varken de geografiska eller sociala distanserna är särskilt långa. Idag är vi samlade i fyra fakulteter. Vi har enorma outnyttjade potentialer då det gäller att samarbeta mera och lära oss tillsammans. Vi har en enorm resurs i våra cirka 5500 studerande (av dem ca 700 gulnäbbar!), ca 750 forskarstuderande och 800 utländska studerande. Vi bör engagera de studerande i planering, utveckling och genomförande av studierna. MinPlan borde ersättas med VårPlan, Egenlärare med Vårlärare. Den ständiga utmaningen med att kombinera undervisning med forskning kan enkelt hanteras med undervisande forskning och forskande undervisning. Med de studerande som medforskare, och lärarna som medstuderande. Vi måste samarbeta mera och lära oss tillsammans!

One thought on “Samarbete

  1. Ett inlägg som får understöd! Med hälsningar från en ÅAre i exil som sedan 2013 bedriver forskning och Undervisning i Holland (och på ÅA). Universitet i Holland klättrar snabbt på rankinglistorna med precis detta framgångsrecept . Som anställd (aven som fast anställd) ”evalueras” du med 2-3 års mellanrum och då ges stor vikt till ”embedding”, dvs inbäddning i ditt ämne, på din fakultet, över fakultetsgränserna där pågående samarbeten, samfinansiering, sampublikationer, samhandledning av studenter premieras. Frågan som skall besvaras är vad har du för nytta av din universitetsmiljö och hur gagnas den av dig?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.