Öppenhet i vetenskap – Open science

Niklas SandlerGrunden till fungerande verksamhet och en tydlig identitet bygger på gemensamt överenskomna värden. När vi nyligen förnyade vår strategi för perioden 2015–2020 lyftes mångfald, öppenhet, djärvhet, delaktighet och hållbarhet som gemensamma värden för vårt universitet.

Speciellt glad är jag över att öppenheten är ett av värdena för oss vid ÅA. Också universitetets strategi togs fram genom en öppen process i samverkan med akademins studenter och personal. En aktiv och öppen kommunikation på alla nivåer och enheter är också en förutsättning att alla som studerar och arbetar vid akademin ska bli delaktiga i strategins förverkligande.

Forskningens frihet, kunskapens fria tillgänglighet och universitetets öppenhet inåt och utåt är grundläggande värden för ÅA och understryks i också i strategin. Vi framhäver att inom vår forskning och våra utbildningar eftersträvar och värdesätter vi en öppen dialog och samarbete med organisationer och aktörer utanför ÅA. Dessutom sätter vi givetvis ett högt värde på en öppen och ärlig intern kommunikation.

Synnerligen glädjande är det att ÅA tagit ett kliv framåt hur vi resonerar över och hur vi skall jobba vidare med öppen vetenskap – open science. Vår strategi säger uttryckligen att i enlighet med principerna för öppen vetenskap skall Åbo Akademi främja transparenta modeller i den vetenskapliga forskningen bl.a. genom att göra forskningsresultat, metoder för forskning och forskningsdata öppet tillgängliga. Det finns vissa premisser för detta och det här kräver ännu mycket arbete och diskussion inom organisationen, men vi fick en bra start i höst med ett seminarium som behandlade UKM:s Open Science vägkarta, arkivering av artiklar, Open access, och öppenhet gällande lagring och distribuering av forskningsdata. Ett Open Science evenemang skall även ordnas i år och jag hoppas att se många av er där. Vi bör utveckla procedurer i linje med den nationella vägkartan för öppen vetenskap.

Hur vi lagrar vår data, metoder, våra resultat och med vilka premisser vi ger tillgång till dessa inom vetenskapssamfundet spelar en roll. I bästa fall ökar vi kvalitén av vår verksamhet och speciellt transparensen av forskningen. Vi bör jobba vidare med att öka kunskapen om allt detta inom organisationen. En arbetsgrupp för Open Science skall bildas och den skall konkret försöka arbeta med alla infallsvinklar gällande öppen vetenskap där datapolicy ligger högt på agendan. Jag uppmanar alla som är intresserade att delta i arbetet kontakta mig så får du komma med och utveckla den här verksamheten vid ÅA!

Vi jobbar vidare – ett stort steg var att få öppenheten som en grundpelare i verksamheten på strategisk nivå och vi försöker nu ta konkreta steg framåt för att få öppenheten till en fördel för framgångsrik vetenskaplig verksamhet. Öppenhet och transparens är grundläggande principer också i våra processer för evaluering och beviljande av olika interna stipendier. Nämnden för forskning och forskarutbildning, FUN, jobbar med dessa ärenden och kommer att bearbeta under våren bl.a. tydliga evalueringsprinciper för SÅAs forskarstipendier som blir aktuella igen nästa höst.

Jag önskar alla en god fortsättning på vintern med hopp om snö inför sportlovet!

 

Niklas Sandler
vicerektor för forskning

PS: Gå gärna in på UKM:s webbsidor och läs mera om Open Science: http://portti.avointiede.fi/.

One thought on “Öppenhet i vetenskap – Open science

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.