Det finns alltid alternativ!

Petri SaloThere Is No Alternative! Staten och den offentliga sektorn är ett problem, deras storlek och inflytande bör minimeras. De mest framgångsrika och högkvalitativa tjänsterna och produkterna förädlas fram i en konkurrens på en fri marknad, inom vilka samtliga aktörer förväntas ha (fullständig) information om marknadsläget och sina konkurrenters ageranden.

Den Thactherianska nyliberala politiska TINA-devisen om alternativlöshet landade i den finlänska högre utbildningen 25 år efter att den togs i bruk i Stor-Britannien. Den senaste tiden har vi åtnjutit av dess skördar i full skal. Universitetens basfinansiering minskar. Kampen om olika former av profilerings- och strategisk finansiering pågår som bäst. I den finländska versionen av New Public Management förväntas (eller tvingas) universiteten samarbeta, på ett ytterst spontant och osystematiskt sätt. Ad hoc! Det är som då en ovan maratonlöpare försöker hålla god tempo och i farten dricka ur en flaska. Mycket av den tilltänkta näringsrika vätskan rinner längs halsen och blöter ner hela övre kroppen. Samma metafor gäller för det faktum mycket av forskares tid idag går åt att formulera, eller fungera som sakkunniga för, ansökningar för forskningsfinansiering.

I nära framtid får andra stadiets yrkesutbildning smaka av den densamma beska medicinen.  Även yrkesutbildningsorganisationer som arbetat målmedvetet och framgångsrikt för att påvisa sin produktivitet och kvalitet enligt de av myndigheterna uppställda mätarna. Optima i Jakobstad och Yrkesakademin i Vasa har varje år sedan 2014  varit de två högst rankade stora yrkesutbildningsorganisationerna i Finland (av totalt 47). Från och med nästa får även de lägga om sina strukturer och yrkesutbildande praktiker. Lärandet för yrket skall utlokaliseras till arbetsplatser, de målorienterade och systematiska lärandeaktiviteterna ”på skolan”  blir av karaktären ”tllfälliga möten.” Än så länge har inte alternativlösheten slagit ut inom grundutbildningen. Förmodligen på grund av den immunitet som Finlands PISA –framgångsvaccinet gett.

Den politiska TINA-devisen lämpar sig ovanligt illa i forskning och universitetens verksamhet. Bortom alla metodologiska och metodiska skolbildningar (kvantitativ – kvalitativ) och skillnader mellan olika vetenskapsområden (natur- , samhälls- och humanvetenskaper) finns ett grundläggande axiom. Forskning handlar i sin mest nakna form att pröva en nollhypotes mot en mothypotes. Nollhypotesen måste alltid kunna förkastas och mothypotesen verifieras. Svaren på forskningsfrågorna kan inte formuleras innan forskningsprocessen genomförts och prövats enligt god vetenskaplig princip och ordning.  Det finns alltid åtminstone två alternativ. Forskningsresultaten kan och får inte beställas eller avgöras i förväg. Tänketankarna (think thanks) finns till för politisk opinionsbildning. Universiteten skall kunna leverera även politisk obekväma forskningsresultat. Detta ingår i universitetens ide och existensberättigande.

Det finns alltid alternativ. Motsvarigheten till Slow Food, Slow Science/Research är än så länge en liten men naggande god utbildningspolitisk motståndsrörelse. I boken Slow Professor: Challenging the culture of speed in the Academy presenterar de kanadensiska litteraturprofessorerna Maggie Berg och Barbara K. Seeber ett flertal alternativ till det  neoliberala företagsuniversitetet. Såsom att. Forskning i dessa mest sanna bemärkelse förutsätter tidlös tid, mognad genom eftertanke. Som lärare bör vi vara fullt ut närvarande i de rum där vi undervisar och handleder; notera, lyssna och bekräfta våra studerande. Forskningsresultat blir till genom grundläggande förståelse – tankar tar tid. Avslutningsvis, vi måste fylla akademins korridorer, arbetsrum, seminariesalar och arbetsrum med intensiv närvaro, samtal, tillitsfullt samarbete och kollaborativt tänkande.

Petri Salo
Dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.