Nyheter från FNT

Tapio SalmiFNT lever i en händelserik tid. Två professurer (datavetenskap och processteknik) har varit lediganslagna och de lockade verkligen många sökande: 28 sökande till datavetenskap och 16 till processsteknik. Dessa är karriärstigsprofessurer (eng. tenure track), vilket innebär att befattningarna kan besättas som forskardoktorer, biträdande professorer eller professorer, beroende på sökandens meriter och erfarenhet. Det är mycket glädjande att vi är en attraktiv arbetsplats.

Reformen av våra magistersprogram (FM och DI) pågår symbiotiskt med Scientia Aboensis –initiativet (samarbete i engelskpråkig utbildning med Åbo universitet). Nyligen hade vi ett seminarium där arbetsgrupper för olika ämnen rapporterade om projektet. Allt verkar framskrida väl, och jag är övertygad om att reformen blir en succé, som i framtiden kommer att öka attraktionskraften av våra utbildningar. Jag är övertygad om att detta är ett bra projekt som ökar Akademins konkurrenskraft både i forskningen och undervisningen på längre sikt.

Ansökningsstatistiken till utbildningarna vid FNT är relativt tillfredsställande, ungefär på fjolårets nivå, utom farmaceututbildningen, som i år har klart färre sökande än i fjol. Detta kan bero på att språkkravet har skärpts för denna utbildning. Antalet sökande har sjunkit till våra internationella magisterprogram, vilket var väntat, eftersom den nuvarande regeringen tvingade alla universitet att införa obligatoriska terminsavgifter för sökande från icke-EU/EES-länder. Lyckligtvis har vi ett stipendiesystem.

Vi kan med glädje konstatera att många FNT:are ställde upp i kommunalvalet. Det är mycket välkommet. Demokratiskt beslutsfattande behöver också människor med naturvetenskaplig och teknisk bakgrund. Även om detta inte var ett riksdagsval, så var det en klar signal från folket: ned med nedskärningarna i utbildningen och forskningen; det var en röst för bildning i ordets breda betydelse. Finlands folk har alltid varit stolt över vårt skolsystem och våra universitet.

 

Tapio Salmi
Dekanus för FNT

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.