God jul | Season’s greetings

***In English below***

Mikko HupaÅbo Akademi har fyllt hundra år och vi har firat på olika sätt hela året. Jag hoppas att ni alla har deltagit, det har funnits många olika slags evenemang. Nu börjar jubileumsåret lida mot sitt slut, det känns vemodigt men samtidigt är jag glad och stolt över att ha fått vara rektor under jubileumsåret och att ha fått fira det tillsammans med er alla kolleger, med studenterna, och med olika externa grupper.

På avslutningsfesten i Vasa citerade jag en av mina föregångare, Åbo Akademis andra rektor, professorn i matematik Severin Johansson. På inskriptionen år 1928 sa han så här:

”När vi nu vid tioårsminnet lägga allt till allt, så våga vi väl säga: Det har gått bra. Och så gå vi med förtröstan in mot nya öden, mot ett nytt årtionde i akademiens historia: Vi kunna väl inget högre önska än att den man, som vid dess avslutning från denna plats blickar tillbaka på akademiens vandring under de tio åren, och då han lägger allt till allt skall kunna säga det samma: Det har gått bra!”

Severin Johansson summerade tio år av Åbo Akademis historia. Jag kan summera både jubileumsåret och hundra år av Åbo Akademis historia och säga det samma: Det har gått bra!

Precis som under de tio första åren har det ibland varit lite turbulent, ofta ont om pengar, men mestadels har det gått bra! Och jag önskar, precis som Severin, att den person som gör summeringen om hundra år kan blicka tillbaka och säga det samma.

Jag vill tacka alla som bidragit till jubileumsåret på ett eller annat sätt, det är antagligen de flesta av er. Tack för er insats! Ett särskilt tack går till kansler Ulrika Wolf-Knuts och jubileumsårets koordinator Johan Berg, er insats har varit ovärderlig.

Om ett drygt halvår, i samband med inskriptionen 2019 kommer en ny rektor att installeras och jag ska ge rektorskedjan vidare. Då ska jag, som Severin, blicka tillbaka på min vandring som Åbo Akademis rektor. Men före det är dags att titta i backspegeln ska vi se framåt – nästa år börjar arbetet med att ta fram en ny strategi för Åbo Akademi. Vi inleder strategiarbetet med ett stort seminarium den 24 januari, där vi också får ta del av slutrapporten om Åbo Akademis samhällseffekt. Alla är välkomna att delta, kom med!

I februari för hundra år sedan – den 6 februari, kl. 15.00 för att vara exakt – kallade rektor Edvard Westermarck till sig Åbo Akademis cirka 40 studenter. Han tyckte att tiden var mogen för att grunda en studentförening. Hundra år senare, exakt på klockslaget, kommer jag att träffas med studenterna vid Åbo Akademi för att uppmärksamma startskottet för Åbo Akademis studentkår.

Studentkåren har numera drygt 5 000 medlemmar och är aktiv både som intresseorganisation och som en traditionsbärare i studentikosa sammanhang. År 2019 firar studentkåren 100-årsjubileum med temat Kårgemenskap – ett utmärkt tema som jag stöder varmt. Gemenskapen och kamratskapet, det är unikt vid Åbo Akademi.

Jag önskar er alla en fridfull jul och en god början på det nya året!

 

Mikko Hupa
Rektor


Mikko HupaÅbo Akademi University is now 100 years old and we have celebrated this milestone in so many ways the whole year through. I sincerely hope that you have all taken part in the wide variety of events held, with something for everyone. Now, even though I am a bit sad to see the end of the centenary year nearing, I am also very happy and proud to have served as rector during this important anniversary, not to mention being able to celebrate it together with you all colleagues, with the students, and the various stakeholders in our university.

At the closing party held in Vaasa, I quoted one of my predecessors, the second rector of Åbo Akademi University, Professor of Mathematics Severin Johansson. These are his words from the inscription in 1928:

”Today, taking everything into consideration in commemorating our tenth anniversary, we can declare: It has gone well. And so we move forward with conviction toward new horizons, toward a new decade in the history of our institution: We could not possibly wish for anything greater than to have a man look back on his ten-year sojourn at the Akademi upon his departure and, taking everything into consideration, be able to declare the same: It has gone well!”

Severin Johansson had neatly summed up ten years of Åbo Akademi University’s history. I can sum up both the centenary year and the last 100 years of Åbo Akademi University’s history with the same declaration: It has gone well!

Just as it had been during the first ten years of the university’s existence, we have experienced some degree of turbulence and funds have not always been readily available, but for the most part things have indeed gone well! Much as Severin wanted, it is also my wish that the person summing up the next hundred years will be able to look back and say the same thing.

I would like to thank everyone who contributed to making the centenary year happen, which is likely most of you. Thank you for your efforts! I would like to extend special thanks to Chancellor Ulrika Wolf-Knuts and centenary co-ordinator Johan Berg. Your contributions were invaluable.

A new rector will assume the post in connection with the inscription for 2019, when I will be passing on the rector’s chain. Upon doing so, I will – as Severin did – look back on my sojourn as rector of Åbo Akademi University. However, before we take our retrospective moment, we must first look to the future – next year we will begin working on a new strategy for Åbo Akademi University. We will be kicking off our strategy work with a major seminar on 24 January, where we will also be going over the final report on the Åbo Akademi University’s social impact. Everyone is welcome to attend the seminar.

In February one hundred years ago – 6 February at 3:00 p.m. to be precise – rector Edvard Westermarck called a meeting with Åbo Akademi University’s roughly 40 students. He felt that it was high time a student union be established. One hundred years later – to the minute – I will be meeting with the students of Åbo Akademi University to commemorate the founding of their Student Union.

The Student Union currently has over 5,000 members and is active as both an interest organisation and a keeper of student traditions.  In 2019, the Student Union will be celebrating its centenary, whose theme is ”100 Years of Togetherness” – an outstanding sentiment which I wholeheartedly support. Togetherness and companionship – something unique to Åbo Akademi University.

I would like to wish all of you a peaceful Christmas and a good start to the new year!

Mikko Hupa
Rector

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.