Etikettarkiv: administratörer

Nordiskt byråkratsamarbete – strategiskt val

Ulla AchrénLika ofta som jag använder benämningen hurri för min finlandssvenska identitet kallar jag en byråkrat administratör. Lika mycket som jag gillar finlandssvenskheten gillar jag det nordiska universitetsadministratörskapet. Dessutom är jag fascinerad över att Åbo Akademi har det nordiska samarbetet som ett strategisk val.

Vi vid Åbo Akademi har det nordiska samarbetet i ryggmärgen, oftast dock i forskningssammanhang. Vi tänker på Uppsala och akademins historia, på alla de professorer som vi i tiderna rekryterade från Sverige, kanske på det intensiva samarbetet inom ramen för diplomingenjörsutbildningen och på samarbetet med Umeå universitet.

Endast få inom akademin känner till det aktiva samarbetet mellan administratörer inom våra nordiska universitet och högskolor och alltför få känner till det etablerade samarbetet inom ramen för NUAS, det Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet. NUAS första kansli fanns på Åbo Akademi med en deltidsanställd ombudsman. Idag är administrationen förlagd vid Oslo universitet därifrån samarbetet inom ramen för flera planeringsgrupper inom universitetens administration koordineras.

NUAS har en styrgrupp som består av två förvaltningsdirektörer per land. Min kollega Markus Aarto vid Lapplands universitet representerar tillsammans med mig Finland. Det praktiska arbetet kring samarbetet inom NUAS görs inom ramen för flera planeringsgrupper såsom grupperna för marknadsföring, fastigheter, ICT och juridik. Den nyaste planeringsgruppen är biblioteksgruppen som kom till ifjol på initiativ av Åbo Akademis överbibliotekarie.

Planeringsgrupperna, som också har representation för samtliga nordiska länder, ordnar för sina sektorer utbildning, konferenser och möten i syfte att utbyta information och erfarenheter de nordiska länderna emellan. Allt oftare har man numera ordnat gränsöverskridande möten varom den senaste träffen med 200 personer i Köpenhamn är ett utomordentligt gott exempel. I Köpenhamn samlades administratörer inom ICT, bibliotek och fastighetssektorn med temat lärandemiljöer. Alla har samma utmaning, dvs. hur utbildning ska ordnas, hur virtuell den ska vara och bl.a. hur faciliteterna ska planeras i framtiden.

För fjärde gången ordnar NUAS under detta läsår chefsutbildning med ca 30 deltagare. Från Åbo Akademi har två personer i chefsposition blivit valda att delta. För första gången i NUAS historia ordnas utbildningen på engelska, en sak som jag fått gå med på. Utvärderingen av denna utbildning får nu utvisa på vilket språk de framtida kurserna ordnas. Språket inom styrgruppen är svenska eller nordiska – islänningarna och personerna från Färöarna och även finnarna använder ofta engelska.

Vart femte år samlas hundratals universitetsadministratörer till storseminarium för att lära sig av varandra och för att umgås med liksinnade. Senast var vi drygt 500 personer i Stockholm för tre år sedan. Jätte roligt och jätte givande!

NUAS är en förening med stadgeenligt årsmöte. Ifjol hölls årsmötet virtuellt vilket inte föll mig i smaken. Det är viktigt att med jämna mellanrum träffas, byta åsikter och kämpa med de nordiska språken. Årets årsmöte och samtidigt direktörsmöte hålls i maj i Köpenhamn. Jag ser framemot intressanta diskussioner kring ledarskap och är glad över att professor Alf Rehn ställer upp som en av föreläsarna. Det blir garanterat ett toppen intressant möte.

Nordiskt samarbete är både givande och roligt. Också byråkrater kan ha nytta av att under trevlig samvaro utveckla sin verksamhet tillsammans med kolleger i andra länder. Vi måste inte heller uppfinna allt på nytt.

 

Ulla Achrén
Förvaltningsdirektör