Etikettarkiv: Baltic University Programme

Baltic University Programme 25 år

Tapio SalmiDå jag första gången såg en karta över området som omspänner städer och universitet inom Baltic University Programme (BUP) så förstod jag inte omedelbart varför gränserna var dragna så som de var. I första ögonblicket såg det ut som gamla stormakts-Sverige, även litet expanderat. Varför är endast halva Danmark med, varför är Finlands nordligaste del, ”huvudet” avkapat, varför går gränsen på östra sidan av Petrozavodsk, varför är Wismar med, men inte Hamburg? Vi har ju alla läst geografi i skolan, så borde vi ju kunna resonera oss till det rätta svaret. Gränserna för PUB är strikt geografiska; kartan beskriver avrinningsområdet för Östersjön. Nästan hela Finland är då kopplat till Östersjön, men inte området runt Enare träsk, för vattnet från Enare träsk rinner via Paatsjoki till Ishavet. Floden Elbe strömmar genom Hamburg och vattnet rinner till Nordsjön. Detta är logiskt.

BUP uppstod 1991, för 25 år sedan. Paula Lindroos från Åbo Akademi deltog i allra första mötet i Kalmar, där man beslöt att grunda ett nätverk. Då hade Europa – och Östersjöområdet – upplevt stora omvälvningar. En demokratiseringsprocess startade i Warszawapaktens länder under senare delen 1980-talet. Det kulminerade i Berlinmurens fall i november 1989 och efter det föll diktaturerna i centrala Östeuropa i rask takt. Polen, en stor Östersjöstat, var en föregångare i denna process. I Sovjetunionen var demokratiseringsprocessen mycket smärtsammare, och jag minns fortfarande augustimorgonen 1991 då morgonnyheterna berättade att en junta har åsidosatt president Gorbatjov och övertagit makten i vårt grannland. Detta kuppförsök förföll inom några dagar och ledde till upplösning av Sovjetunionen. De baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen återtog självständigheten som hade varit avbruten sedan sommaren 1940. Atmosfären var fylld av hopp och framtidsutopier. Kalla kriget är slut; nu kan staterna i Europa börja samverka på en helt ny nivå.

BUP-karta

Karta över BUP-området. (Klicka på bilden för en större version.)

BUP är ett nätverk av 225 (!) universitet och institut för högsta utbildningen inom Östersjöområdet. Nätverket koordineras av ett sekretariat som är en del av Centret för hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Grundidén med nätverket är att befrämja demokratisk, fredlig och hållbar utveckling. BUP är ingen politisk organisation utan i högsta grad en akademisk sammanslutning. Nätverket fokuserar på frågor kring hållbar utveckling, miljövård och demokrati i Östersjöområdet. Detta kan låta som en övermäktig uppgift, men akademikerna ska inte ge upp. Det är tack vare vår sakkunskap, vår forskning, våra innovationer som de svåra problemen i Östersjöområdets miljö kan lösas. Marinbiologer och ekologer forskar i havets flora och fauna, kemister analyserar kemiska komponenter i havet, miljögeologer kartlägger geosfären, fysiker och meteorologer undersöker klimatförändringar, ingenjörer utvecklar nya tekniska lösningar innebär minskad energikonsumtion samt minimering av utsläpp och rening av dem. Miljödebatten startade redan för länge sedan – DDT och PCB och tungmetaller i Östersjön, syrebrist, orenat avloppsvatten, svavel- och fosforutsläpp till vattendrag, utsläpp av hormoner och farmaceutika… Det ansvar som Östersjöstaterna bär i miljöfrågor är enormt. Det finns nio kustländer runt Östersjön och avrinningsområdet är ännu större. Länderna är högt utvecklade och högt industrialiserade. Alla krafter behövs då det gäller att skapa en bättre framtid, ett bättre fysiskt och mentalt landskap.

Här spelar universitetsutbildningen en avgörande roll: vi måste kunna berätta ungdomen om fakta, lära dem att ta fram ny kunskap och agera så att Mare Nostrum – och därmed vi alla – mår bättre i framtiden. BUP är mycket aktiv att organisera kurser och konferenser. Höjdpunkterna är årliga seglatser, som de facto är kurser som arrangeras på ett segelfartyg. De första föreläsningskurserna som BUP organiserade hade en dramatisk stämning: kursen skulle översändas per satellit till Östersjöländer; hur skulle det lyckas? Allt gick bra, och i en filmsnutt kan vi se professor Lars Rydén introducera kursen. Sedan dess har teknologin tagit stora språng och det är ingen dramatik längre att hålla on line-föreläsningar.

I Rogow, i en liten polsk by finns Warszawauniversitetets fältstation. Dit åkte vi för att fira det 25-åriga BUP. Drygt 100 deltagare samlades från 14 länder och de representerade 57 universitet. Lars Rydén från Uppsala, den första direktören och grand old man för BUP berättade om nätverkets historia och höjdpunkterna under årens lopp. Lärarmötet i Rogow var synnerligen inspirerande med många utmärkta föredrag och jag fick genast en idé: i slutet av januari eller början av februari skall Dr Shepherd Urenje från Uppsala besöka Åbo Akademi och berätta om hur vi kan inkludera hållbarheten i undervisningen. Allt slutade med en storartad festmiddag med levande musik och dans. Jag framförde Åbo Akademis hälsning till BUP och betonade att nätverkets mission är mera aktuell än någonsin: hållbar utveckling, miljövård och demokrati är inga självklarheter, trots att vi redan hann börja tro på det. Många miljöproblem är akuta och demokratin ifrågasätts och rentav hotas från flera håll. Nästa BUP-styrelsemöte ska hållas i Ukraina, vilket är en klar signal.

Mycket är på gång inom BUP. Kurser organiseras, seglatser är på kommande. Under Åbo Akademis jubileumsår 2018 kommer BUP:s rektorsmöte att hållas i Åbo. Dock finns det alltid rum för förbättring, för Finlands och Åbo Akademis del: våra studenter och lärare borde mera aktivt engagera sig för BUP-aktiviteter, delta i kurser och evenemang, ta initiativ till nya kurser och evenemang, föreslå pristagare (BUP tilldelar varje år pris för doktorsavhandlingar på hållbarhetens område). BUP är en plattform för nya idéer och initiativ.

Åbo Akademi har en särställning i BUP: vi är det enda universitetet utom Uppsala universitet som har en permanent plats i nätverkets styrelse; de övriga styrelseplatserna roterar bland medlemsuniversiteten. Vi är också den nationella koordinatorn i nätverket. Det är viktigt att vi även i framtiden håller denna position. BUP passar utmärkt in i vår roll som gränsöverskridande finlandssvenskt, nordiskt och internationellt universitet. BUP är i harmoni med Åbo Akademis strategi.

Jag tackar Paula Lindroos, Sinikka Suomalainen och Ea Blomqvist (CLL/ÅA) för utmärkt arbete för BUP – vi behöver eldsjälar som ni! Jag uppmanar alla att besöka BUP:s webbsida www.balticuniv.uu.se!

Tapio Salmi
Skribenten är dekanus för FNT och Åbo Akademis representant i BUP:s styrelse