Etikettarkiv: gränsöverskridande

Det akademiska samtalet och gränsöverskridande ÅA

Malin BrännbackVi borde ha mera tid att föra intressanta akademiska diskussioner för att kunna skapa det gränsöverskridande ÅA – hörs allt oftare sägas. Man har sagt detta ganska länge redan. Denna vår har det hörts riktigt ofta.

Allt sedan 2010 har ÅA genomgått strukturella förändringar i några repriser, därtill två omgångar av samarbetsförhandlingar, och vi har fått en ny strategi, som skall ta oss till 2020. Rubriken är Åbo Akademi – det gränsöverskridande universitetet. Jag är medveten om att gränsöverskridande för en del ter sig luddigt och obekvämt men för andra som något verkligt intressant och utmanande. Jag hör till de som uppfattar gränsöverskridande som intressant och utmanande. För mig innebär det bland annat att vi både med avsikt på undervisning och forskning går över traditionella disciplin- eller ämnesgränser och fakultetsgränser. Våra nya magisterprogram för oss mot rätt håll, åtminstone vid FSE.  Vad gäller forskningen – har vi ännu mycket att göra och här är det akademiska samtalet riktigt avgörande. Med avseende på samverkan är det en direkt uppmaning till att öppna våra dörrar och fönster utåt, att bjuda in dem där ute och att vi själva kliver ut allt oftare. Jag ser det mindre som en uppmaning att åka ut och resa bortom Finlands gränser.

Avsikten med gränsöverskridande verksamhet innebär att vi i högre grad forskar och undervisar tillsammans i nya spännande projekt. Men, för att vi ska kunna göra det är det rimligt att börja med att prata med varandra, om vår forskning och våra forskningsintressen. Det är ganska svårt att åstadkomma gemensamt nyskapande i tystnad eller att förutsätta att alla andra vet vad man håller på med om man inte berättar för de andra. Visst har vi forskarseminarier, men de förekommer oftast i en liten och rätt välavgränsad grupp. Bland de egna. Vi åker också på våra egna konferenser. Vi verkar inte riktigt känna till vad kollegorna på fakulteten sysslar med för att inte tala om vad som görs på andra fakulteter vid ÅA. Här kan vi bli mycket bättre.

För att vi vid ÅA skall lyckas skapa det gränsöverskridande universitetet behöver vi därför skapa det akademiska samtalet. Det verkar som om vi håller på att dribbla bort det i vår jakt på produktivitet.

Vi behöver arenor och platser för att föra det informella samtalet som förväntas leda till nya Aha och uppslag. Men därtill behövs också att vi hittar tid att ta oss till dessa arenor och platser. Tid i sin tur har varit en enorm bristvara rätt länge och de flesta verkar vara överens om att vi inte ser ut att få mera av tiden, om vi inte själva tar den tiden. Det här är i sin tur lättare sagt än gjort – verkar det som. Vi sätter väldigt mycket tid på att rapportera. Ännu har vi något att rapportera. Men om vi inte får till det akademiska samtalet finns det snart inte mycket att rapportera.

Vi hinner inte föra det akademiska samtalet. Nu tänker jag främst på det spontana akademiska samtalet. Vi verkar vara ganska bra på att fylla våra kalendrar med möten med en strukturerad agenda. Jag vill inte alls ha mera av sådant. Däremot måste vi få till det spontana akademiska samtalet och det är så vitt jag kan se en av våra riktigt stora utmaningar framöver om vi ska lyckas skapa det gränsöverskridande ÅA. Vi är många som vill och jag tror fortfarande att vi kan ta den tid som behövs. Det är hög tid att ge det akademiska samtalet en chans.

Malin Brännback
Dekanus för FSE