Etikettarkiv: handlingsprogram

Vägkartan för ett starkare ÅA

Göran DjupsundSedan årsskiftet lever vi med en ny organisation vid Åbo Akademi. Borta är våra 12 institutioner och de tre fakultetsområden som ju mer existerade till pappers. In trädde våra fyra nya fakulteter och inte minst fyra heltidsdekaner, två vicerektorer på heltid, vår nya rektor samt undertecknad, 30%:are som rektor för akademins campus i Vasa och Jakobstad. Samtidigt med denna process har vi planerat våra nya breda kandidatutbildningar som skall starta i höst. Parallellt med allt detta har det i styrelsen pågått ett arbete med att uppdatera akademins strategi, en uppdatering som vi inom kort får ta del av.

Alltså en myckenhet av förändringsprocesser vilka alla som uttalat gemensamt syfte har att säkerställa en stark och framgångsrik Åbo Akademi även i framtiden. Stora visioner och löften? Javisst!  Redan organisationsreformen kantades av löften och visioner om att nu skall det börja hända saker. Nu skall dekanerna som en ny typ av starka akademiska chefer – tillsammans med sina fakultetsråd – arbeta för att fakulteterna blir allt mer framgångsrika i de flesta avseenden. Nu skall rektors nya ledningsgrupp – alla de inledningsvis nämnda och förvaltningsdirektören – ta ett nytt och fast grepp om akademins utveckling och se till att vi om fyra år står klart starkare än idag. Styrelsens uppdaterade strategi är även den fylld av stora och lovande visioner.

Allt detta väcker självfallet förväntningar bland vår personal. Vad skall konkret börja hända? Vilka är de nya beslut, processer och arrangemang som i praktiken skall genomföras. Eller är allt detta åter en gång en förändringsprocess som kännetecknas av ”mycket prat men lite verkstad”? Dessa frågor och förväntningar är enligt min mening inte enbart legitima, de är även helt nödvändiga – och de skall helst ställas ofta och av många medarbetare – för att driva förändringsprocesserna framåt. Vi – rektorer och dekaner – som åtagit oss ansvar för att utveckla ÅA får och skall gärna av personalen påminnas om detta ansvar. Samtidigt skall vi minnas att dagens organisation och målsättningar spikats av vår styrelse som därigenom även den bär ansvar för att något gott – ett starkare ÅA – kommer ut ur den process vi nu inlett.

Som en lite udda fågel i ledningsgruppen kan jag försäkra att alla dekaner och rektorer tar sin uppgift på fullaste allvar. Detta tar sig även uttryck i att man känner sig lätt stressad och lite frustrerad över den uppsjö av ärenden som kontinuerligt och rikligt ramlar ned på ledningsgruppens bord från främst ministeriehåll. Viktiga frågor i sig men den kollektiva upplevelsen är att detta tar tid och energi som vi helst skulle vilja lägga på att utveckla akademin.

Den uppgift som vi nu ägnat en hel del tid och tankemöda åt handlar om frågan hur vi utifrån styrelsens reviderade strategi skall kunna skapa ett handlingsprogram, en vägkarta för hur vi skall kunna nå de visioner och mål som styrelsen uppskisserar. De visioner och mål som styrelsen kommer att fastställa visar självfallet både för ÅA i stort och för oss i ledningsgruppen vart vi bör sträva men samtidigt vet vi att dokument av denna art aldrig kan visa på de konkreta vägar vi skall gå för att nå fram. Därmed ligger det på rektors, och hans ledningsgrupps ansvar att rita upp denna, hela ÅA:s vägkarta. Vi börjar ha en första skiss klar och då vi via diskussioner koordinerat ihop oss med styrelsen och dess reviderade strategi så kommer rektor Hupa, inom en snar framtid då även styrelsen reviderade strategi presenteras, att presentera ledningsgruppens vägkarta för vår personal. Eftersom vi väl inser att vår GPS inte nödvändigtvis alltid visar på de bäst framkomliga vägarna så är det ledningsgruppens förhoppning att vår personal kommer att ge oss feedback så att vi vid behov kan korrigera rutten framåt.

Ha en bra fortsättning på den annalkande våren och terminens sista ansträngningar med studier, undervisning och forskning!

Göran Djupsund