månadsarkiv: mars 2012

Öppna universitetet – en outnyttjad potential?

I Kari Raivios alldeles utmärkta artikel om det öppna universitetet som en outnuttjad potential lyfter han fram vilken fantastisk möjlighet öppna universitet erbjuder som studieform. Vem som helst kan studera nästan vad som helst oberoende av studiebakgrund. Med möjlighet att pröva på akademiska studier och den vägen komma fram till ifall de passar en eller inte. Och till en mycket modest kostnad dessutom.

I dagens läge är det ofta unga killar som i högstadieåldern får nog av allt vad skolarbete heter och som antingen just och just klarar gymnasiet med dåliga betyg eller så söker de in till en yrkesutbildning alternativt faller ur systemet helt. De här killarna har klart sämre utsikter ifall de i ett senare skede blir motiverade att söka in till ett universitet. Då erbjuder däremot öppna universitetet med den s.k. öpu-leden en perfekt lösning, i teorin. I praktiken kan dock kursutbud och studieformer sätta krokben. Ser vi till statistiken åtminstone för ÅA:s öppna unuversitet utgör deltagarna till övervägande majoritet av kvinnor.  Om det sedan beror på högre benägenhet hos kvinnor att utbilda sig överlag eller för att kursutbudet inte tilltalar män kan förstås diskuteras.  Här menar alltså Raivio att de möjigheter som det öppna universitetet ger skulle behöva utnyttjas bättre och också att själva innehållet och formerna kunde utvecklas vidare. Vid ÅA:s öpna universitet har vi våra nätkandstudier som ger den studerande möjlighet att på distans studera målmedvetet så gott som samtliga kurser inom en kandidatexamen. För att få examenspapper krävs dock att man söker in vilket Raivio också tar upp i sin artikel.

Raivio är kansler emeritus vid Helsingfors universitet och visar en glädjande förmåga att titta på universitetsvärlden utifrån ett lite bredare perspektiv. Han passar också på att ge en känga åt bl.a. studenorganisationerna som kritiserar och motarbetar en utvidgning av öpu-leden eftersom öppen universitetsundervisning inte är avgiftsfri i likhet med grundutbildningen vid universitetet.  Men de olika prepkurser som arrangeras för att stöda studerande som vill söka in till populära utbildningar är ju heller inte avgiftsfria…

Intressant är också att det tycks pågå ett försök till ett förenhetligande av urvalsprovsförfarandet. Tanken här är att den sökande listar sex önskemål som sedan matchas med de universitet till vilka den studerandes vitsord från studentexamen eller yrkeshögskolexamen räcker till för att kunna söka in. Därutöver ska det finnas skilda kvoter för dem som skrivit studenten samma år och för dem som haft mellanår. I teorin låter det snyggt och enhetlig men låt oss säga att det enda universitet som matchar är ditt sista val på önskelistan. På något sätt får jag inte ihop det helt. Själv skulle nog vara attans besviken och studiemotivationen därefter ifall jag skulle behöva nöja mig med sista platsen i listan. I Raivios artikel kommer det inte heller fram ifall öpu-leden fortsättningsvis skulle finnas som en skild kvot.

Kari Raivios artikel i sin helhet kan läsas på Helsingin Sanomats sidor.

Att studera på nätet

Kurser på nätet utgör en del av Öppna universitetets kursutbud som kontinuerligt utvecklas. För att utbyta erfarenheter och dela med sig av sina kunskaper träffades några av Öppna universitetets planerare och diskuterade nätkurser förra veckan.

De nätkurser som erbjuds vid Öppna universitetet är uppbyggda i plattformen Moodle 2. Kursernas utformning kan variera beroende på kursens krav och ämnets struktur, men gemensamt för alla nätkurser är att undervisningen sker helt eller delvis via internet. Det finns nätstödda kurser, som kan inbegripa närstudieträffar, men det finns också helt och hållet nätbaserade kurser där allt lärande sker via internet.

Nätkurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna eller passen hör oftast någon form av diskussioner och övningsuppgifter. Man kan med andra ord studera var som helst och när som helst, bara man har tillgång till dator och internetanslutning och gör det inom ramen för kursens tidtabell. På Öppna universitetets kurser finns därför deltagare som kan befinna sig var som helst i världen och detsamma gäller även lärarna. På en grundkurs i kvinnovetenskap som arrangerades för ett antal år sedan fanns läraren i Sydafrika och studerande i Österbotten, New York, Helsingfors och Åbo.

När man studerar på nätet är det viktigt att tekniken fungerar så att man kan koncentrera sig på lärandet. Under planerarträffen kom många goda tekniska råd upp som kan underlätta för deltagarna att lyckas ta till sig det som lärs ut på nätkurserna. Eftersom tekniken utvecklas hela tiden finns det mycket att diskutera, och många goda råd att utbyta.

10-års jubileum

År 2010 firades 10-års jubileum för nätkurser vid Åbo Akademis Öppna universitet.

Tycker du att nätkurser låter intressant? Läs mer om nätkurser vid Öppna universitetet på http://www.abo.fi/public/opunatkurs och http://www.abo.fi/public/natkurser10.

Aktuella sommarkurser

Våren har kommit och snart är det sommar. Oavsett vilken årstid vi har så finns det aktiva studerande på öppna universitetet. I Åbo erbjuder vi nu på våren och under sommaren intressanta kurser i följande ämnen: Akademiska studiefärdigheter, biologi, filosofi, musikvetenskap, religionsvetenskap, rättsvetenskap och statskunskap.

Sommarkurser erbjuds förutom i Åbo även i Hangö, Helsingfors, Jakobstad, Mariehamn och Vasa. Vid Hangö sommaruniversitet kan man ta kurser bl a i pedagogik, specialpedagogik, utvecklingspsykologi och vuxenpedagogik. Vid Vasa sommaruniversitet erbjuds kurser i psykologi, socialpolitik, specialpedagogik, ungdomsvetenskap och utvecklingspsykologi. Därtill erbjuder vi i Vasa i egen regi två specialkurser i sociologi, Åldrandets sociologi och Stadens sociologi. I augusti erbjuder vi i Jakobstad en kurs i kyrkohistoria, ”Till jordens ände”, om emigration, mission och kulturmöten. I Mariehamn, vid Öppna Högskolan kan man läsa kurser i hälsokunskap och pedagogik.

Mera information om kurserna finns på arrangörernas sidor:

Hangö/Helsingfors: www.hangosommaruni.fi

Högskolan på Åland / Öppna högskolan: www.ha.ax/open

Vasa: www.vasasommaruniversitet.fi

Hela utbudet finns samlat här: http://www.abo.fi/public/opusommarkurser

Välkommen på sommarkurs!

Öppet hus på CLL

På vändagen den 14 februari öppnade Centret för livslångt lärande i Åbo dörrarna till sina nygamla utrymmen på Fabriksgatan 2 för allmänheten. För att uppmärksamma att CLL är tillbaka i Arken-kvarteret efter en omfattande renovering inbjöds intresserade att bekanta sig med såväl utrymmena som med personalen vid CLL.

En del av Håkan Eklunds utställning

En del av Håkan Eklunds utställning. Foto: Pekka Tenhonen

Under tillställningen bjöds på traktering och underhållning i form av utställningar av några av CLL:s anställda. Håkan Eklund, som nyligen fått sin specialyrkesexamen för fotograf inom naturfotografering, ställde ut sina examensportfolier och lät betraktarna njuta av naturfotografier i de underbaraste färger och former.

Johanna Fredenberg förevisade sin vackra keramik, som hon också sålde. Det var nog både en och annan som med beundrande förvåning betraktade skapelserna Buddha och Ganesha, som Johanna drejat. ”Har hon verkligen gjort dem själv?” utbrast någon imponerat.

Keramik

Johanna Fredenbergs keramik. Foto: Pekka Tenhonen

Carina Gräsbeck deltog med en utställning vid namn ”Tre generationer pappersdockor”. Så här berättar Carina själv om utställningen:

Tre generationer pappersdockor

Tre generationer pappersdockor

”Till min stora förtjusning lockade ”Tre generationer pappersdockor” en hel del intresserad publik. Gästboken uppvisar att minst 45 personer tog sig en titt på pappersdockorna. De samstämmiga åsikterna var en förvåning över de små och sirliga pappersdockorna som var ritade på 30-talet. Idén var ju också att visa på hur dockorna med tiden blivit större hela tiden för att sedan nästan helt flytta över till den virtuella världen. Men glädjande många besökare berättade hur deras döttrar nog gärna ritar pappersdockor i olika former. Många delade också med sig av minnen från barndomen. Tyvärr har en del alster nog försvunnit i flytt och städning men jag hoppas att det fortfarande finns lådor på folks vindar som bara väntar på att få bli upptäckta och framplockade! Mitt största dilemma just nu är den där arma solen som envisas med att t o m kika in mellan nedfällda persienner…akvareller gillar ju inte soljus…”

Läs mer om Carinas utställning på http://pappersdockan.wordpress.com/
eller bekanta dig med facebookgruppen http://www.facebook.com/pages/Tre-generationer-pappersdockor/207063299371806.