månadsarkiv: april 2012

Öppna universitetet ett bra alternativ mellan förr- nu och framtiden!

Nuet är endast ett omätbart kort ögonblick mellan dåtid och framtid. Tillvaron förändras ständigt, och med det förändras behoven av kunskaper och färdigheter.

Alla vuxna måste räkna med att någon eller några gånger återvända till ”skolbänken” för att förnya eller spä på sina kunskaper och färdigheter. För den ene kan det röra sig om en enda kurs medan det för den andre handlar om en helt ny utbildning, ett nytt vägval i livet, att bli behörig och konkurrenskraftig på utbildnings- och arbetsmarknaden.

Det kan också vara du som kommer från ett annat land och vill pröva på akademiska studier.

Öppna universitetet är en unik möjlighet för alla i alla åldrar. Kom och träffa oss – vi finns i Vasa och Åbo!

PS Nästa läsår är färdigt planerat och du kan börja anmäla dej 13.8 via www.abo.fi/opu DS

Elib – elektronisk litteratur

Öppna universitetet erbjuder en mängd kurser på nätet, vilket innebär att man kan studera så gott som varifrån som helst. Om man bor utomlands, eller i en annan landsända, och deltar i en kurs kan det vara behändigt att inte bara kursen finns på nätet utan också litteraturen. Numera finns många böcker i elektroniskt format på nätet, och via Åbo Akademis Elib får man som studerande vid Åbo Akademi och Öppna universitetet tillgång till en stor mängd elektronisk litteratur som kan lånas via nätet.

För att kunna låna Elib-böcker måste man ha ÅA:s lånekort. Ett sådant kan skaffas från Åbo Akademis bibliotek – t.ex. från ASA-biblioteket eller huvudbiblioteket. Bibliotekets lånekort är kostnadsfritt och fås genom att fylla i person- och adressuppgifter på en låntagarblankett och visa upp identitetsbevis. Kommunbiblioteken i Österbotten och Åboland har också tillgång till Elib, vilket innebär att man kan låna böcker med sitt vanliga kommunbibliotekskort.

Elibs sortiment innehåller både skön- och facklitteratur. I dagsläget finns främst svenskspråkig litteratur. Om man är intresserad av att testa systemet kan man ladda ner ett läsarprogram och sedan läsa ett smakprov ur en av Elibs böcker.

Länk till Elib.