Vasa sommaruniversitet – undervisning året om

NorraLigan

Bild: Sven Söderholm och Sanna Heinoja (Mellerst Österbottens sommaruniversitet) på koordineringsmöte i Vasa hösten 2013

I Österbotten kan vem som helst – oberoende av utbildning, ålder och studierätt – avlägga öppna universitetskurser vid Vasa sommaruniversitet och filialen i Jakobstad. Namnet till trots ordnar Vasa sommaruniversitet undervisning året om, och förutom öppen universitetsundervisning erbjuds yrkesfortbildning, språkkurser, föreläsningar för tredje åldern samt abikurser på såväl svenska som finska.

Från porslinsmålning till krispsykologi

Vasa sommaruniversitet grundades år 1960. En av de bakomliggande orsakerna var att man hoppades att förutsättningarna för att få ett universitet till Vasa skulle bli bättre. I begynnelsen var Vasa sommaruniversitet ett traditionellt sommaruniversitet med kurser i bland annat porslinsmålning, men med åren utvecklades verksamheten till att omfatta det utbud som finns idag, med ett tjugotal ämnen inom den öppna universitetsundervisningen samt ett digert utbud av fortbildningskurser. Samarbetet med Öppna universitetet vid Åbo Akademi inleddes redan i slutet av 1960-talet och i dagsläget samarbetar Vasa sommaruniversitet även med universiteten i Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä och Östra Finland. Andelen finska kurser är något högre än andelen svenska inom den öppna universitetsundervisningen, men sommartid erbjuds överlag fler kurser på svenska. Vissa ämnen lockar alltid studerande år efter år, så som t.ex. psykologi och pedagogik.

– Introduktionskursen i krispsykologi som ges i samarbete med Öppna universitetet vid Åbo Akademi drar alltid mycket studerande, berättar utbildningskoordinator Sven Söderholm.

Söderholm har arbetat vid Vasa sommaruniversitet sedan 2006. Han inledde sin karriär som praktikant och fick sedan ett moderskapsvikariat som så småningom ledde till en fast tjänst som koordinator. Sin utbildningsmässiga bakgrund har Söderholm inom ämnet socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa. Enligt Söderholm är de flesta som avlägger öppna universitetskurser vid Vasa sommaruniversitet studerande vid Åbo Akademi, även om personer från yrkeslivet också finns representerade bland deltagarna.

– Det kan vara praktiskt för ÅA-studerande att avlägga kurser hos oss sommartid, eller på kvällstid och helger, ifall de har många kurser under ordinarie studietid. På så sätt ökas också genomströmningen vid Åbo Akademi, säger Söderholm.

Inför framtiden

Sven Söderholm tror på en ökad utveckling av kursutbudet i regionerna i framtiden. Vikten av att utveckla kursutbudet ämnesmässigt är också en utmaning som Vasa sommaruniversitet vill satsa på framöver. För Vasa sommaruniversitet, som verkar i vad som ibland kallas Finlands mest tvåspråkiga stad, är språkaspekten också en viktig del av utbildningen.

– Inom fortbildningen har vi tvåspråkiga kurser och föreläsningsserier, och det skulle vara fint om vi kunde utveckla detta även inom de övriga områdena, säger Söderholm.

Ämnesmässigt tror Söderholm att mer IT-kurser och kurser i t.ex. spelprogrammering och film kan vara eftertraktade framöver.

– Kurser riktade till gymnasieelever och yngre människor inom de här områdena ligger i tiden.

Maria Johansson