Att undervisa i geografi – uppdrag Finland under 10 år

Bo Magnusson, FD i Geografi med naturgeografisk inriktning och universitetslektor vid Göteborgs universitet, har under tio års tid undervisat i ämnet geografi vid Åbo Akademi. Bos första tanke var ”Nä, någon gräns måste jag dra” när han blev tillfrågad om han ville undervisa vid ÅA, men till slut kom han fram till att han ville anta utmaningen. Tillsammans med sina studenter har han lärt känna nya omgivningar under geografiska exkursioner.
På bilden studenter på exkursion till Ösel, Estland, våren 2013.

Läs Bos historia:

I slutet av vårterminen 2004 fick jag ett brev via mail från Irmeli Palmberg, lektor i biologins och geografins didaktik vid Åbo Akademi. Irmeli sökte en disputerad geograf som skulle kunna vara intresserad av att komma till Vasa och undervisa i geografi vid pedagogiska fakulteten för studenter som läser på lärarutbildningen. Under höstterminen gällde det två kurser; Kulturgeografi och Våra Grannländer om vardera 3 studieveckor, under vårterminen tre kurser; Naturgeografi, Världens regionalgeografi samt Didaktiska fältövningar. Totalt rörde det sig om ca 13 studieveckor för studenterna och för läraren ca 375 arbetstimmar. Mitt första svar blev direkt avvaktande eftersom Vasa ligger förhållandevis långt bort från Högskolan Skövde där jag vid det här tillfället arbetade som universitetslektor i naturgeografi.

Från gränsdragning till ”kanske ändå”

Sommaren rullade på och snart fick jag ett nytt brev från Irmeli. Nu var det dags att bestämma sig. Jag tackade nej och skyllde på allt annat som jag normalt måste göra i min tjänst. Saken var också den att Irmeli önskade att jag skulle undervisa i hela ämnet geografi och det är ju inte så vanligt på högskole- och universitetsnivå idag, vad jag vet. Jag skulle alltså även ta de kulturgeografiska bitarna och där kände jag att mina kunskaper i dagsläget inte räckte till. Nä, någon gräns måste jag dra, tyckte jag. Samtidigt så ”kittlade” det lite i sinnet! Tänka att få undervisa i hela ämnet geografi. Kanske ändå? Jag skrev ett brev till min vän Ralf Carlsson, gymnasielärare på Åland i biologi och geografi. Ralf svarade med ett brev att det säkert inte skulle vara några problem för mig. Nu så här efteråt är jag väldigt glad för att jag tackade ja.

10 år i Akademins tjänst

Det har blivit många resor, med bil, flyg och färja. Övernattningar på gästhem och hotell. Jag har fått lära känna Finlands geografi och många entusiastiska och trevliga finlandssvenska studenter. Blivit väl emottagen av medarbetare på Centret för livslångt lärande (CLL) och fått lära känna både Vasa och Åbo med dess omgivningar under geografiska exkursioner. Distansplattformen ”Moodle” har jag naturligtvis använt mig av, och den har fungerat utmärkt som ett pedagogiskt redskap. Mötet med studenterna har varit centralt. Lördagen den 24 maj 2014 var det då dags att tacka för mig. Ett slutseminarium i geografi med studenterna på Fabriksgatan 2 under hela dagen och därmed var 10 år i Akademins tjänst över för min del. Tänk vad tiden har runnit iväg. Ännu en gång ett stort tack för att jag fick möjligheten att undervisa vid Åbo Akademi!

Bo Magnusson,
FD i Geografi med naturgeografisk inritning och universitetslektor vid Göteborgs universitet