Öppna universitetet vid Åbo Akademi har utsett årets vuxenstuderande

blomsterstolLitenjpgDet är Nirupam Smart och Anna von Weissenberg som får utmärkelsen.

Nirupam Smart har utsetts med motiveringen: ”Nirupam har upptäckt öppna universitetets unika möjligheter, d.v.s. att utan särskild behörighet kunna avlägga akademiska kurser kvällar och veckoslut. Han har målmedvetet avlagt kurser inom öppna universitetet med sikte på att bli antagen för magisterstudier.  Han är nu antagen till examensstudier vid Åbo Akademi och kan räkna sig tillgodo de kurser han avlagt. Vi önskar honom lycka till! ”

Anna von Weissenberg har utsetts med motiveringen: ”Anna har studerat på distans och avlagt ett stort antal nätkurser på kort tid. Vi uppfattar henne som ett gott exempel på en självstyrd studerande. Hon har uppvisat stor självdisciplin och god studieplanering av sina målinriktade studier. Vi önskar henne lycka till med sina fortsatta studier?”

ÖPU gratulerar!