Intervju med Nirupam Smart

Nirupam Smart är utnämnd till årets vuxenstuderande vid Öppna universitetet. Nirupam är en 31-årig energisk och målmedveten man, född i Indien men numera bosatt i Finland.

Intresset för utbildning och studier går som en röd tråd genom Nirupams liv. Båda hans föräldrar är eller har varit lärare i Indien, hans storebror har följt föräldrarnas spår och för Nirupam själv är utbildning en viktig del av livet. Föräldrarnas anställningar vid Adventistorganisationen gjorde att familjen flyttade ofta. Nirupam säger att flyttandet har påverkat hans förmåga till anpassning och även hans sätt att lära sig har påverkats tack vare de olika lärarnas utbildningsstil. I Indien pratas 22 officiella språk. Finland och Indien skiljer sig från varandra på många olika sätt, berättar Nirupam. Folkmängden är ett, i Indien bor det 1,2 miljarder människor, utbildningssystemet ett annat. Lärarna är mera auktoritära i Indien jämfört med finländska lärare som fungerar mer stödjande. Finländare har, enligt Nirupam, så många fler möjligheter än indier både till utbildning och till arbete och han berättar att han varje dag tänker på hur bra han har det här i Finland.

Nirupams väg till Finland inleddes när han studerade vid Spicer Adventist University i Indien och fick syn på ett informationsanslag om möjligheten att studera jordbruk i Finland. Med storebrors stöd ansökte Nirupam om att bli antagen till elevutbyte. Det lyckades och han inledde sina studier vid Lannäslunds skola i Jakobstad hösten 2006. Studierna gick på engelska och Nirupam lärde sig mycket om jordbruk och djurhållning samtidigt som han började intressera sig för det finländska utbildningssystemet och hur studiesamarbetet mellan studerande och lärare skiljde sig från det indiska systemet.

Efter studierna vid Lannäslund återvände Nirupam till Indien där han arbetade för en organisation och åkte runt till organisationens skolor och berättade om hur utbildning kan hjälpa unga att komma framåt i livet. Han arbetade några år för organisationen och arbetet innebar också vistelse i Finland. Nirupam blev alltmer intresserad av språken i Finland och ville gärna lära sig både svenska och finska för att lära känna och kunna umgås med finländare. Småningom slutade Nirupam arbetet i organisationen och sökte efter lämpliga utbildningar. Valet föll på Evangeliska Folkhögskolan (EFÖ) i Vasa där han gick på musiklinjen. Nirupam säger att EFÖ var ett ypperligt val för honom, han lärde känna många nya människor från olika kulturer och lärde sig massor.

Efter EFÖ fortsatte han till Kronoby folkhögskola där han studerade svenska läsåret 2011-2012. Han hade bestämt sig för att studera flitigt och målet var att lära sig svenska på ett år vilket fick både läraren och vänner att höja ögonbrynen innan de märkte vilken motivation Nirupam hade inför studierna. Under höstterminen pratade han fortfarande engelska men i årsskiftet 2011-2012 bestämde han sig för att endast prata svenska i fortsättningen. I början kändes det svårt men i mars-april blev det lättare. Han sökte till Åbo Akademi för att studera allmän pedagogik, men hans språkkunskaper räckte ännu inte till. Nirupam fick mycket stöd och uppmuntran av sin ”finländska familj”, som också gav honom idén att ta kurser vid öppna universitetet och söka till Åbo Akademi igen nästa år. Efter att ha avlagt de första 10 studiepoängen blev han jättemotiverad att studera vidare. Nu öppnades en ny värld för honom, akademiska studier inom ett område som verkligen intresserade honom, nämligen pedagogiken.

När året i Kronoby var avklarat bestämde sig Nirupam för att lära sig finska och igen var målet att lära sig språket under ett års tid. Han återvände till EFÖ för att studera finska och berättar att han där hade nöjet att ha en mycket bra lärare som enligt honom var en sann förebild som lärare. Nirupam berättar att han genom att mycket intensivt studera finsk grammatik och finska ord lärde sig att förstå språket på en mycket kort tid. Våren 2013 sökte han igen till Åbo Akademi och den här gången blev han antagen till utbildningen i allmän pedagogik. Han bestämde sig ändå för att skjuta fram studiestarten för att ytterligare förkovra sig i finska språket och gick hösten 2013 en tre månaders kurs på Vaasan aikuiskoulutuskeskus (VAKK). Efter studierna på VAKK arbetade han ett halvt år på lunchrestaurangen Vegana och hade då stor nytta av sina kunskaper i både finska och svenska.

Parallellt med studierna på VAKK och arbetet på Vegana studerade han aktivt på öppna universitetet.Eftersom han arbetade dagtid passade det honom perfekt att studierna var förlagda till kvällar och helger. Nirupam säger att öppna universitetet och de studier inom pedagogik som han avlagt har varit mycket intressanta och lärorika. Han har berättat om möjligheterna att studera vid ÖPU till andra utlänningar och säger sig ha lyckats få minst en vän att börja studera vid ÖPU. När han inledde sina studier vid Åbo Akademi hösten 2014 fick han tack vare sina studier vid öppna universitetet genast börja ta andra årets kurser! Han kombinerar nu studierna i pedagogik vid ÅA med språkbadsstudier vid Vasa universitet.

FRAMTIDENNirupam
Nirupams mål är att hitta ett arbete där han
kan jobba med och för utlänningar i Finland.
Han anser att det idag är alltför få utlänningar
som arbetar med dessa frågor och att han
som utlänning kan ha lättare till gemensam
förståelse. En annan sak, som Nirupam gärna
skulle göra om möjlighet bjuds, är att åka till
Indien och hjälpa till med att utveckla
utbildningssystemet och samhället där.

Men just nu koncentrerar sig Nirupam på att
studera och få sin examen 🙂