månadsarkiv: december 2014

CLLsius – Nyhetsbrev 4/2014 om årets vuxenstuderande

AnnaWAnna von Weissenberg, studieledig journalist från YLE och för tillfället bosatt i Malaysia, blev tillsammans med Nirupam Smart  vald till årets vuxenstuderande 2014 vid Öppna universitetet.

Anna von Weissenberg har studerat målmedvetet och flitigt under en period på två år. Hon har avlagt samtliga kurser helt på distans och med sikte på att söka in till öppna universitetet via den s.k. öpuleden (http://www.abo.fi/student/opuleden) våren 2015 för kandidatexamen inom samhällsvetenskaperna med sociologi som huvudämne.

Utbildningsplanerare Carina Gräsbeck gjorde en intervju med henne via Adobe Connect, det videokonferensverktyg som flitigt är i användning vid ÅA och som också används på öppna universitetets nätkurser. Vad gör alltså Anna i Malaysia och hur kom det sig att det blev just öppna universitetsstudier för henne? Bland annat det får du veta mera om i intervjun.

 

Öppna universitetet satsar på samarbete

Öppna universitetets samarbetspartsträff på Stundars i Solf samlade representanter från medborgar- och arbetarinstitut från Jakobstad i norr till Närpes i söder.

Stundarsbloggfoto

Nya ämneshelheter och flexibla studiemöjligheter för vuxna förverkligas vid flera medborgar- och arbetarinstitut i Österbotten i samarbete med Åbo Akademis öppna universitet. När deltagare från hela Österbotten samlades till höstträff med öppna universitetets personal diskuterades bland annat regionernas behov av utbildning för vuxna studerande. Trots minskad finansiering i kommunerna var tongångarna positiva och initiativen många. Viljan att ordna akademiska kurser för vuxna är fortfarande stor. Speciellt stort intresse finns för nya ämneshelheter såsom bland annat idrottspsykologi, farmaci och museologi.

Nya ämneshelheter

Idrottspsykologi är ett tämligen nytt ämne inom öppna universitetet. Intresset för studier i idrottspsykologi har visat sig vara stort, och det bara växer. Från och med detta läsår inleddes samarbete med Folkhälsan utbildning Ab vid Norrvalla i Vörå.  Huvudlärarna för en stor del av studiehelheten kommer från Umeå universitet och studierna sker flexibelt med närstudiedagar, strömmade föreläsningar samt uppgifter och kommunikation i lärmiljön på nätet.

– Upplägget och kursinnehållet har fungerat jättebra för oss i Vörå. Vi vill ha mera av detta, säger Jessica Havulehto, som är verksamhetskoordinator på Norrvalla/Folkhälsan utbildning Ab.

Ett annat nytt ämne som lockar är farmaci. Nätkursen ”Läkemedel och miljö” är brinnande aktuell och berättar bland annat om de problem läkemedelsrester orsakar i jord och vatten samt hur man kan bedriva apoteksverksamhet miljömässigt ansvarsfullt.

– Nästa läsår bygger vi på utbudet med en nätkurs i näringslära där deltagaren fördjupar sig i hur kroppen fungerar och hur olika näringsämnen påverkar vårt välmående i olika situationer och skeden av livet. Kursen torde vara givande både för den som intresserar sig för kost och hälsa samt som fortbildning för farmaceuter, berättar utbildningsplanerare Johanna Fredenberg.

Möjlighet till akademiska studier för gymnasieelever

Öppna universitetet samarbetar också med flera gymnasier i Österbotten och erbjuder eleverna att på nätkurser läsa bland annat datavetenskap och datateknik. Det här ger de studerande möjligheter att läsa kurser som inte erbjuds i det egna gymnasiet. Gymnasiet har egna tutorlärare som stöder eleverna och på kurserna finns också ämneshandledare. Kursutbudet består av bland annat en introduktionskurs och två olika programmeringskurser i Java och Python. Efter avklarade grundstudier i datavetenskap eller datateknik kan den nyblivna studenten söka in till Åbo Akademi via öppna universitetsleden för antingen en ingenjörs- eller en filosofie magister examen.

Öppna universitetet erbjuder också distanskurser i matematik. Kurserna erbjuds i ett rullande system som gör det möjligt att inleda studierna när som helst. För att inspirera och öka intresset för matematik riktas kurserna speciellt till gymnasierna. Kurserna kan infogas i gymnasiebetyget och fås tillgodo ifall studenten sedan inleder universitetsstudier där matematik ingår.

Ny ämneshelhet i museologi på kommande

Öppna universitetet planerar att erbjuda grundstudier i museologi, preliminärt med start under läsåret 2015-2016. Ämnet museologi ger en teoretisk grund och praktiska färdigheter för arbete inom t.ex. museer. Grundstudierna ger den studerande en uppfattning om kulturarvsprocesser och framför allt museiarbetet.

– Studiehelheten lämpar sig för alla som intresserar sig för musealt arbete, men vuxenstuderande har förtur, berättar utbildningsplanerare Katarina Humina.

Öppna universitetet erbjuder även ett stort urval andra kurser, både i nätkursform och som föreläsningskurser. Kurserna och övrig information om öppna universitetet hittas på http://www.abo.fi/student/sv/oppnauni.

Maria Johansson