CLLsius – Nyhetsbrev 4/2014 om årets vuxenstuderande

AnnaWAnna von Weissenberg, studieledig journalist från YLE och för tillfället bosatt i Malaysia, blev tillsammans med Nirupam Smart  vald till årets vuxenstuderande 2014 vid Öppna universitetet.

Anna von Weissenberg har studerat målmedvetet och flitigt under en period på två år. Hon har avlagt samtliga kurser helt på distans och med sikte på att söka in till öppna universitetet via den s.k. öpuleden (http://www.abo.fi/student/opuleden) våren 2015 för kandidatexamen inom samhällsvetenskaperna med sociologi som huvudämne.

Utbildningsplanerare Carina Gräsbeck gjorde en intervju med henne via Adobe Connect, det videokonferensverktyg som flitigt är i användning vid ÅA och som också används på öppna universitetets nätkurser. Vad gör alltså Anna i Malaysia och hur kom det sig att det blev just öppna universitetsstudier för henne? Bland annat det får du veta mera om i intervjun.