månadsarkiv: februari 2015

“Kunskap är inte tung att bära”

Anna CaldénAnna Caldén är en 34-årig glad, positiv, aktiv och politiskt engagerad kvinna som älskar livet. Det som skiljer henne från normen är att hon är fysiskt funktionshindrad sedan födseln. Anna är hemma från Munsala, men bosatt i Vasa. Till sin utbildning är hon YH-socionom och bygger nu på sin utbildning till Politices magister i socialpolitik. För tillfället skriver hon sin pro gradu-avhandling, som handlar om familjevåld. Hon gillar att studera och lära sig nya saker. Hennes motto är att man inte kan få för mycket kunskap, eftersom kunskap inte är tung att bära.

Studievägen
Anna flyttade hemifrån redan som 16-åring, dåhon började studera på Evangeliska folkhögskolan. Hon ville snabbt pröva sina vingar och bli självständig. Med tanke på sin bakgrund har Anna haft en dröm om att bli psykolog. Efter gymnasiet sökte hon till psykologutbildningen, men kom inte in. För att förbereda sig för antagningen ett nytt år, läste hon 25 sp arbetsplatspsykologi och 25 sp utvecklingspsykologi vid öppna universitetet (öpu). Hon sökte en andra och en tredje gång, men lyckades inte få en studieplats. Istället blev det en 3,5-årig socionomutbildning i Åbo.

Anna använde sig av studier på öppna universitet främst som en förberedelse för att söka in till psykologutbildningen. Det som har motiverat Anna att läsa på öppna universitetet är att hon tycker om att studera. Hon vet att det är viktigt med tanke på arbetsmöjligheterna i framtiden. Ju mera studier och kött på benen man har desto lättare är det att bli tagen på allvar på arbetsmarknaden, säger hon.

Anna tycker inte att det har varit några särskilda utmaningar med att studera på universitet och öpu. Hon ser inte sitt handikapp som ett hinder, utan som en möjlighet. Då man inte kan använda benen, får man använda det man har mellan öronen, säger hon och skrattar. Det var en orsak till att hon valde universitets-studier.

Anna har upplevt, att det är lättare att komma någon vart, som funktionshindrad om man har en universitetsexamen, men det behöver nödvändigtvis inte vara så för alla. Anna tycker att hon har fått kämpa hårt för att bli betrodd.  Det finns mycket i livet man inte kan påverka, men man kan alltid påverka sin egen inställning. Det är lättare att få fysiska arrangemang att fungera än att brottas med folks attityder och fördomar, anser Anna.

Framtiden
När studierna vid ÅA inleddes var Anna redan politiskt engagerad och blev genast tillfrågad att ställa upp i kårvalet, vilket resulterade i att hon satt i kårfullmäktige under 3-års tid. Idag är hon ordförande för Finlands Svenska Handikappförbund, vilket innebär att hon är chef och har anställda. I sitt arbete som ledare har hon haft stor nytta av den arbetsplatspsykologi, som hon läst vid öpu. Speciellt den kunskap som hon fick genom ledarskaps- och konflikthanteringskurserna har varit mycket användbar.

Anna ser ljust på framtiden och hoppas på ett drömjobb där hon har möjlighet att påverka och förändra. Hon skulle gärna syssla med politik på heltid. En annan dröm är att, i något skede, åka utomlands på praktik, till exempel till FN i New York.

Anna vill vara en förebild – ett levande bevis på att allt går bara man vill!

Skrivet av Ulrika Bergvik