CLLsius – Nyhetsbrev om livslångt lärande 3-2015

AretsOpularare1

 

 

 

 

Årets öpulärare: Johanna Wassholm

 

 

AretsOpularare2

 

 

 

 

 

Årets öpulärare: Anna Sundelin

 

I CLL:s nyhetsbrev 3-2015 finns bl.a. inlägg om
– Att vinna förtroende och övertyga
– Energi i studentexamen
– Modiga strukturella lösningar
– Nyanställda vid CLL och CSK
– Polku *Stigen *Path
– Struktur och överblick med Lean
– Årets Öpu-lärare – Johanna Wassholm och Anna Sundelin
http://www.cll.fi/nyhetsbrev-2/32015-2/