månadsarkiv: december 2015

Studierna gav mersmak

När Eva Åströms söner kom upp i tonåren hade hon plötsligt mer egen tid till sitt förfogande. Hon började leta efter kurser att avlägga och fastnade för Öppna universitets kurser i ungdomsvetenskap.

– Jag är ursprungligen från Vasa och tyckte att det kunde passa bra att kombinera studierna med besök hos familj och bekanta där hemma.

Hon anmälde sig till sin första kurs för drygt två år sedan och har sedan dess avlagt 55 studiepoäng i ungdomsvetenskap och snart 60 poäng i hälsovetenskap, allt på kvällstid och under veckoslut. Studierna gav mersmak, Åström som från början hade tänkt sig att gå några kurser av rent intresse har nu börjat fundera över vilken ämneshelhet hon ska avlägga härnäst.

– Det har inte varit svårt alls, jag har kanske sänkt ribban lite sedan studietiden och tar inte allt så allvarligt nu när jag studerar som vuxen, funderar Åström.

 

 

 

 

 

 

Bild: Årets Öpu-studerande Eva Åström gratuleras av Öppna universitetet i Vasa.

Nu premieras hon för sina studier med titeln Årets Öpu-studerande, en titel hon är glatt överraskad över. Om studierna har hon bara gott att säga, men hon önskar mer flexibilitet i vissa kurser.

– På flera kurser har jag kunnat följa med undervisningen via Adobe Connect, men i en kurs jag vill avlägga erbjuds inte den möjligheten. Trots att kursen går kvällstid har jag inga möjligheter att hinna till Vasa till klockan 17 en vardag.

För Åström är det viktigt att kurserna är på högskolenivå. Hon anser att Öppna universitet kan vara ett svar på de nya krav arbetslivet ställer, och har själv haft konkret nytta av kurserna i sitt arbete som studiehandledare på Svenska privatskolan i Uleåborg.

– Genom studierna har jag fått nya kontakter, tillgång till källor jag annars inte hade vetat om, och inte minst inspiration till arbetet.

Öppna universitetets kurser är öppna för vem som helst, oberoende av utbildningsbakgrund. Det allmänna bildningsidealet ser Åström som positivt, och hon uppmuntrar alla som känner sig manade att börja studera i vuxen ålder.

– Det gäller att ta sig över tröskeln att våga börja studera, sedan går det bara bra. Det kan säkert vara olika för alla men för mig har det åtminstone varit mycket givande att studera som vuxen, avslutar hon.

Maria Johansson