Övningsskolornas sommardagar i Vasa

Varje sommar träffas övningsskollärarna till utbildningsdagar och denna sommar var det vår tur att arrangera och stå värd för de välbesökta dagarna. Mitt under den varmaste sommartiden 1.-3-8.2018 hade vi 120 deltagare från alla övningsskolor hos oss i Vasa. Temat för dagarna var det ”Energiska Vasa” som ju faller sig självklart när evenemanget ordnas i Vasa. Glädjande nog poängterade stadsdirektör Häyry den mänskliga energin i sitt välkomsttal och han såg likheter mellan lärprocessen och ett energiverk. Han betonade också att ingen skola klarar sig ensam och det är också orsaken till att övningsskolornas lärare och rektorer träffas för att inspireras, lära och dela med sig. Det är också pedagogiskt viktigt att som enda svenskspråkiga övningsskola ha kontaktnätverk till det finska Finland för att säkra en jämlik lärarutbildning för våra lärarstuderande i praktik hos oss.

Under tre dagar hinner man med en hel del och vi ville dela med oss ett urval av den kunskap som finns i vårt eget universitet och i Vasa och därtill bjuda in deltagarna att njuta av vårt världsnatur- och kulturarv. Då dagarna ordnas inför ett nytt läsår och inföll då sommaren i Finland bjöd på tropisk hetta behövde deltagarna få njuta av ett inspirerande mångsidigt program.

Stadens mottagning i stadshuset hör till traditionen och där fick vi njuta av tal, sång och musik samt tilltugg. I värmen var det bra att ha solfjäder med!

 

 

 

 

 

Först ut bland de inbjudna föreläsarna var professor Kari Uusikylä, Vasas egen pojke. Kari berättade kring rubriken ”Katso ihmistä – Se människan”. Kari är känd för sin forskning kring särbegåvningar och kreativitet. Han betonade i sin framställning att det ska räcka att vara ett helt vanligt barn och att lärarens förhållningssätt gentemot eleverna är avgörande. Varje barn behöver åtminstone en som bryr sig och det är lärarens uppgift att tillrättalägga så att varje barn finner sina talanger. Kari presenterade så många klokheter att alla inte ryms med i en bloggtext men här några utvalda: Den kreativa människan är oberoende och djärv! Uppmuntrar vi allt för mycket till perfektionism? Tillåter vi misslyckanden? Uppmuntrar vi kreativitet? Ser vi tillräckligt det goda i varje elev? Hur bemöter vi olika elever?

Då övningsskolornas lärare träffas hör det till traditionen att åtminstone ett inslag i programmet berör vårt gemensamma handledaruppdrag. Vår egen handledningsguru, universitetslärare Renata Svedlin talade kring rubridken ”Ohjauksen muuttuvat muodot- Handledningens föränderliga former”. Hon presenterade sin praktiknära forskning från det nordiska projektet ”Professionell utveckling genom vejledning” där flera av våra egna lärare varit engagerade.

I reklamen inför dagarna gjordes en You tube-video med slogan ”I eget land- till havs- i vårt grannland” http://suho2018.blogspot.com/  . Således ställde vi kosan med Wasa Line till Umeå torsdag morgon och kom hem vid midnatt. Programmet på färjan bestod av företagsamhetsfostran ur flera synvinklar. Janne Elo som forskar inom ämnet filosoferade kring begreppet ur ett bredare perspektiv medan YES verksamhetsledare Sanna Lehtonen och distrikstchef Inger-Aaltonen berättade om YES-verksamheten. Varje övningsskola fick också ett undervisningspaket med sig hem. Framme i Umeå var det fritid. De flesta föreläsningarna gick i huvudsak på finska men under hemvägen fick vi njuta av Norrlandspedagogen och inspiratören Micke Hermanson som presenterade ”Grej of the Day”. Grej of the Day är mikrolektioner om olika faktaområden. “Kunskap ska vara coolt!” poängterar Micke då han delar ut armband med den slogan till alla åhörare som vågat sätta sig på första stolraden. För så gott som alla våra finskspråkiga vänner var det nog första gången de kom i kontakt med Micke. På Facebook finns också FB-gruppen Grej of The Day där lärare delar med sig av sina mikrolektioner.

Den avslutande föreläsningen på fredag hölls av professor Petri Salo under rubriken ”Luottamus energiana koulun johtamisessa – Tillit som energi i ledandet av skolan”. Petris föreläsning var mycket uppskattad av deltagarna.

”Skall vi alla inkommande läsår tillsammans utveckla undervisning och ledarskap vid övningsskolorna – med beaktande av både digitalisering och genom aktionsforskning?”

 

 

Den sista dagen höll även föreningen SUHO (Suomen Harjoittelukoulujen opettajat), som står bakom sommardagarna, sitt års- och styrelsemöte. Vandringsklockan gick vidare till Oulun normaalikoulu som ordnar dagarna inkommande sommar.

De innehållsrika dagarna avslutades med gemensamma samkväm som uppmuntrade deltagarna att nätverka och utbyta tankar.

Festmiddagen ordnades på Berny´s restaurang ute vid Replotbron med fin välkomstmottagning, värdinna och program av skolans husband.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommardagarna innebär att ett flertal av våra lärare har varit engagerade i planering och genomförande och därtill har flera ställt upp i programmet. Alla förtjänar ett stort tack!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.