Åbo Akademis Alumner

Vill du upprätthålla kontakten till Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår? Välkommen till föreningen Åbo Akademis Alumner.

Föreningens syfte är att upprätthålla kontakterna till och intresset för Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår samt att stöda dem ideellt och ekonomiskt. Tack vare medlemsavgifterna (20€/år) kan föreningen bland annat ordna och ge bidrag till alumnverksamheter, dela ut doktorandpris och stöda mentorprogrammet KarriärKontakt.

Medlemmarna får ta del av aktuell information från Åbo Akademi och Studentkåren via tidskriften Meddelanden från Åbo Akademi och via medlemsbrev. Föreningen ordnar också medlemsresor och vartannat år en Brahebal.

Föreningen finns till för alla som har studerat eller arbetat vid Åbo Akademi.

Följ oss på Facebook och kontakta oss via alumnforening@abo.fi. Medlem kan du bli genom att fylla i medlemsansökan.

Välkommen med!

 

 

sjungande gossarOrdet alumn kommer från latinet
och betyder ”skyddsling” eller ”lärjunge”.
Inom unversitetsvärlden används ordet
vanligen i betydelsen ”tidigare studerande”.