Åbo Akademis magisterringar

bild av akademiringen

Akademiringen

Den som avlagt högre högskoleexamen vid Åbo Akademi har rätt att bära någon av akademins examensringar. Akademiringen, som designades till Åbo Akademis 75-årsjubileum, är gemensam för alla fakulteter. Den är dekorerad med Brahevingarna och Åboliljan. Därutöver har vissa fakulteter sina egna ringar med fakultetsspecifika insignier: filosofie magisterringen, politices magisterringen, diplomingenjörsringen i två varianter, teologie magisterringen och ekonomie magisterringen. Ringarna är gjorda i guld och priset är beroende av modell och storlek. Ringarna görs av guldsmed Petri Holmberg. Modellringar samt verktyg för måttagning finns hos Teknisk service i Åbo och Vasa. Ringarna kan beställas online via guldsmedens webbsidor.