Akademiföreningen Åbo Akademiker blir Åbo Akademis alumner

I samband med det strategiarbete Akademiföreningen Åbo Akademikers styrelse har genomfört, beslöt man att byta föreningens namn till Åbo Akademis alumner. Namnbytet görs för att vi vill upplevas som en modern, aktuell och relevant förening för våra nuvarande medlemmar, men också för dem som studerat eller arbetat vid akademin, men som inte ännu har hittat oss.

Vi siktar på att öka antalet medlemmar under de kommande åren och vill därför att tröskeln att bli medlem ska vara så låg som möjligt. Namnet Åbo Akademis alumner beskriver vem föreningen finns till för på ett sätt som ligger i tiden. Ordet alumn är etablerat och används om en person som studerat vid ett universitet. Föreningen är öppen även för andra som vill stödja Åbo Akademi, men den finns i första hand till för akademins tidigare studerande. Föreningens nya namn kommunicerar detta tydligt.

Vi börjar kalla oss Åbo Akademis alumner redan nu, men det officiella namnbytet sker i samband med föreningens årsmöte 2018. Under sommaren kommer vi att ta fram en ny logo för föreningen och efter det successivt förnya hemsidor, broschyrer med mera. Vår verksamhet utvecklas hela tiden, men den grundläggande uppgiften består. Även i fortsättningen kommer vi att finnas till för att skapa meningsfulla kontakter mellan alumnerna och Åbo Akademi.