Akademikerpriset och Årets Alumn 2020

Lördagen den 25.1 samlas ca 200 alumner från Åbo Akademi till Brahebalen på Kåren i Åbo. Under Brahebalen, som ordnas vartannat år, delas Akademikerpriset, Årets alumn-priset samt föreningens förtjänsttecken ut.

Akademikerpriset är ett doktorandstipendium som delas ut vartannat år till en ung lovande doktorand som belöning för vetenskapliga meriter i samband med avhandlingsarbetet och/eller annan förtjänstfull verksamhet som doktoranden utfört sitt ämne eller Åbo Akademi till fromma.

Psykologie magister Minja Westerlund har som doktorand i psykologi utmärkt sig genom att under de senaste åren ha publicerat sju artiklar, varav fyra som första författare, i ansedda referentgranskade internationella tidskrifter, samtidigt som hon tagit betydande ansvar för undervisning och representerat ämnet psykologi och minoritetsprofilen i olika universitetsorgan. I sitt arbete med doktorsavhandlingen i psykologi har Westerlund studerat hur våra känslor påverkar våra attityder mot andra grupper, t.ex. invandrare, och hur man med olika psykologiska tekniker kan begränsa känslornas negativa inflytande. Westerlund är en mycket omtyckt kollega, en skicklig pedagog och en konstruktiv och begåvad forskare.

Nytt för i år är att Åbo Akademis Alumner delar ut priset Årets Alumn. Med priset Årets Alumn vill Åbo Akademis Alumner uppmärksamma en alumn som genom sitt arbete, sin sakkunskap och sitt aktiva engagemang fungerar som ambassadör för Åbo Akademi.

Årets Alumn tilldelas år 2020 Linda Mannila. Hon är doktor i datavetenskap och har tidigare även jobbat som universitetslärare vid Åbo Akademi. Idag är Mannila en social entreprenör, utbildare och forskare som brinner för att med hjälp av teknologi och digitalisering skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga idag, imorgon och i framtiden. Mannila har jobbat med digitala projekt riktade till barn och ungdomar framför allt med syfte att få flickor intresserade av teknik och IT. Priset Årets Alum får Linda Mannila för sina insatser som föregångare inom digital undervisning och att hon är en synlig och god ambassadör för Åbo Akademi.

Under Brahebalen tilldelades även Ulla Achrén och Ingela Ollas föreningens förtjänsstecken i silver. Achrén har trots aktivt engagemang i samhällsfrågor och ansvarsfulla uppdrag inom Åbo Akademi alltid haft tid att engagera sig i föreningens ärenden och både genom ord och handling tydligt visat att föreningen har en viktig plats i hennes hjärta. Ingela Ollas tackas för sitt mångåriga, förtjänstfulla och exemplariska arbete som koordinator och ombud för föreningen.