Alumnerna uppmärksammar Studentkåren

Alumnerna gav en ny fanfot och Finlands flagga åt Studentkåren som årsfestgåva 2020.

Med anledning av Åbo Akademis Studentkårs 101-års fest uppmärksammade Alumnerna Studentkåren och överräckte en gåva. Årets gåva var en ny fanfot samt Finlands flagg med tillhörande flaggstång till Studentkårens Vasa-campus. Gåvan överräcktes av Alumnernas styrelsemedlem Stina Nygård under Studentkårens årsfest 15.2.2020 i Vasa.

”Åbo Akademis Studentkår
101 år 
Föreningen Åbo Akademis Alumner lyckönskar Åbo Akademis Studentkår på årsfestdagen 15.2.2020.
Som årsfestgåva har vi valt att i enlighet med studentkårens önskemål donera nya ”kårprylar” till Havtornen: Finlands fana med tillhörande flaggstång, fanfot och bärsele. Vi hoppas att dessa kommer att vara i flitig användning såväl vid Studentkårens som dess specialföreningarnas tillställningar.
101 år av kårgemenskap – det är värt att fira!
Våra varmaste gratulationer
Åbo Akademis Alumner rf.
 
Tom Westerén
styrelsens ordförande”