Johanna Törn-Mangs utsedd till Årets ÅA-alumn

Johanna Törn-Mangs

Johanna Törn-Mangs

Åbo Akademis Alumner, landets äldsta alumnförening, har utsett ekonomie magister Johanna Törn-Mangs till årets alumn.

– Jag valde Åbo Akademi för att jag ville ha en bred utbildning, där man på ett smidigt sätt kunde kombinera bland annat ekonomi, juridik, statskunskap, sociologi och språk. Dessutom ville jag ha en högklassig utbildning vid ett anrikt universitet, säger Törn-Mangs.

Förväntningarna infriades av Åbo Akademi, och mer därtill.

– På köpet fick jag ett härligt studieliv i en omgivning där man värnar om studentikosa traditioner. Och dessutom vänner för livet!

I sin profession har Törn-Mangs bevisat att hennes examen från Åbo Akademi är guld värd, vilket också hennes cv bevisar. Johanna Törn-Mangs är född 1970. Sedan juli 2020 är hon direktör för Svenska Yle med ansvar för innehåll, personal och utgivning. Hon fungerar samtidigt som chefredaktör och ansvarig utgivare för det svenskspråkiga innehållet och sitter med i Yles ledningsgrupp.

Törn-Mangs har arbetat som journalist och mediechef på centrala poster på Yle, Hufvudstadsbladet och KSF Media i över tjugo år. Hon har bland annat varit mediechef, webbchef och USA-korrespondent på Svenska Yle, chef för digitala medier och medlem i ledningsgruppen på KSF Media, samt chef för ekonomiredaktionen och Nordenkorrespondent på Hufvudstadsbladet. Därutöver har hon under åren haft en central roll i olika digitala utvecklingsprojekt, som lanseringen av Hufvudstadsbladet på webben, Hbl.fi, 1997, Hbl på pekplatta 2012 och Svenska Yles röststyrningstjänst 2018.

Sedan 2021 är hon ordförande för Nordvisionsfonden, ett samarbetsorgan för de nordiska public service-mediebolagen för att stärka public service-medierna i Norden. Törn-Mangs har även författat boken Herrgårdsliv tillsammans med fotografen Leif Weckström.

Under studietiden fungerade hon som Åboredaktör för Studentbladet. För sina insatser för Åbo Akademis Studentkår förlänades hon Brahevingarna 1994.

Vi ser fram emot att få fira Årets Alumn Johanna Törn-Mangs vid Brahebalen i oktober.