Ny styrelse 2020-2021

På grund av den speciella våren uppsköts årsmötet till juni. Till den nya styrelsen valdes PM Anna-Maria Karf (Helsingfors), FM, PM Katja Långvik (Raseborg) och FM Alexandra Ohls (Helsingfors).
I föreningens styrelse fortsätter EM Ulla Achrén (Åbo), FM Riina Forsman (Åbo), FM Hanna Halme (Åbo), EM Elina Latvakangas (Åbo), PM Lasse Mäki-Hokkonen (Borgå), FM Stina Nygård (Vasa), DI Britta Sunde (Åbo) och HK Christel Söderholm (Pargas).
Ett varmt tack riktas till de avgående medlemmarna PM Henrik Karlsson, ED Martin Nordell, PM Kimmo Rautanen och till tidigare ordförande FM Tom Westerén för alla insatser ni bidragit med