Ny styrelse för 2021-2022

Åbo Akademis alumner rf. samlades till årsmöte den 21 april. Till styrelsen valdes PeM Runa Ismark (Helsingfors), FM Ken Snellman (Åbo) och DI Jan Wennström (Åbo).

I föreningens styrelse fortsätter EM Ulla Achrén (Åbo), PM Riina Forsman (Åbo), PM Anna-Maria Karf, EM Elina Latvakangas (Åbo), FM, PM Katja Långvik (Raseborg), EM Lasse Mäki-Hokkonen (Borgå), FM Stina Nygård (Vasa), DI Britta Sunde (Åbo) och HK Christel Söderholm (Pargas). https://blogs.abo.fi/aboakademiker/om-foreningen/styrelsen/

Ett varmt tack riktas till avgående styrelsemedlemmarna FM Hanna Halme och FM Alexandra Ohls.