Nytt medlemsregister vid portalen FloMembers

Åbo Akademis Alumner rf har nu överfört sitt medlemsregister till ett nytt administrativt underlag med namnet FloMembers hos företaget FloApps Ab. Det är vi glada över, för det hjälper oss att hålla kontakten. Medlemsbrev, inbetalningsuppgifter för medlemsavgift och anmälningar till evenemang kommer framöver att sändas via portalen. Vi ber dig också kontrollera och uppdatera dina uppgifter i registret.

Varje medlem som meddelat föreningen sin e-postadress har fått en inbjudan per mejl att kontrollera och uppdatera sina uppgifter i registret från adressen notifications@passwd.floapps.com. Om du raderat mejlet utan att uppdatera dina uppgifter men ändå vill kolla och eventuellt uppdatera dem, mejla oss på alumnforening@abo.fi, så sänder vi dig en ny länk.

Det är alltid på sin plats med försiktighet med länkar till personuppgifter eller annan känslig information. Länkar från rätt leverantör kan i det här fallet kännas igen på //core.flomembers.com/ i helheten som börjar med https://core.flomembers.com/abo-akademis-alumner/