Medlemskap

Du är välkommen med i Åbo Akademis Alumner när du har studerat eller arbetat vid Åbo Akademi oberoende av ämnestillhörighet. Bli medlem i föreningen här.

För tillfället har vi ca 1 500 medlemmar som bor och verkar i alla delar av Finland likaväl som utomlands. Som medlem i Åbo Akademis Alumner betalar du en årsavgift på 20€/år. Din medlemsavgift går till att stödja kontakten mellan alumner, universitetet och studentkåren.

Föreningen stöder alumnverksamheter, studentkåren och mentorprogrammet KarriärKontakt. Vartannat år delas ett Akademikerpris till en meriterad doktorand.

För medlemmar ordnas träffar, besök, resor och en akademisk Brahebal. Via medlemsbrev och föreningens facebook @aboalumner får du information om aktuella evenemang och händelser. Som medlemsförmån ingår också tidskriften Meddelanden från Åbo Akademi.

 

Brahebalen

Brahebalen

 

Vårt uppdrag är att fungera som sammanförande faktor för alla personer med ÅA-bakgrund oavsett ålder eller studieinriktning. Vi vill skapa en aktiv och engagerad alumngemenskap i en akademisk miljö. Välkommen att ta del av och bidra till gemenskapen.

 

Bli medlem i föreningen.

Klicka här om du redan är medlem och vill göra en adressändring.

Så här hanterar vi dina personuppgifter. Bekanta dig med vår dataskyddsbeskrivning.