Om föreningen

Åbo Akademis Alumner rf – landets äldsta alumniförening
Åbo Akademis Alumner rf är landets äldsta alumniförening. Den grundades 1922 och gick då under namnet Åbo Akademiförening rf. Föreningens uppgift var att ideellt och ekonomiskt stöda Åbo Akademis verksamhet.

År 1940 grundades en förening för tidigare studerande vid Åbo Akademi. Den hette Åbo Akademiker r.f. och dess syften var att upprätthålla kontakterna till och intresset för Åbo Akademi och att stöda Åbo Akademis Studentkår.

Med åren kom de här båda föreningarna att stå varandra allt närmare både beträffande syften och arbetsformer. Därför beslöt de år 2002 att gå samman och tog samtidigt namnet Akademiföreningen Åbo Akademiker r.f. Idag heter föreningen Åbo Akademis Alumner.

Vad gör föreningen?
• Arbetar för samhörigheten mellan Åbo Akademi, akademins alumner och nuvarande studenter
• Upprätthåller mentorprogrammet KarriärKontakt för ÅA-studenter i slutskedet av studierna
• Arrangerar aktiviteter så som  Brahebalen, alumniresor och sitzar av olika slag
• Delar vartannat år ut stipendiet Akademikerpriset åt en ung och framgångsrik ÅA-doktorand
• Håller sina medlemmar informerade om Åbo Akademi och Studentkåren
• Samarbetar med andra alumniföreningar och med ÅA-enheter i frågor som rör alumniverksamheten
• Stöder Åbo Akademi och studentkåren