Styrelsen

Styrelsen kan bestå av 8–12 medlemmar och väljs av årsmötet för ett år i sänder. Under år 2021 har styrelsen följande sammansättning:

 

Katja Långvik Ordförande
Katja Långvik
PM, FM
Sociologi och konstvetenskap, årskurs 1997
Seniorrådgivare, Nordisk kulturkontakt
katja.langvik@abo.fi
Ulla Achrén Ulla Achrén
EM
Marknadsföring, årskurs 1973
ulla.achren@abo.fi
Riina Forsman Riina Forsman
PM
Folkrätt, årskurs 1995
Verkställande direktör, Toimistokartio Oy
E-postadress: riina.forsman@toimistokartio.fi
runa ismark Runa Ismark
PeM
Pedagogik, årskurs 2003
Klasslärare, Esbo stad, Lagstads skola
runa.ismark@gmail.com
Anna-Maria Karf Anna-Maria Karf
PM
Nationalekonomi, årskurs 2002
annamaria.karf(a)gmail.com
Föreningens skattmästare
Elina Latvakangas
EM
Redovisning, årskurs 2001
Controller vid Stiftelsen för Åbo Akademi
elina.latvakangas@stiftelsenabo.fi
Lasse Mäki-Hokkonen
EM
Internationell Marknadsföring, årskurs 2014
Senior Solution Consultant, TietoEvry
lassemh@gmail.com
Stina Nygård
FM, årskurs 1974
Analytisk kemi, teoretisk matematik
stina.nygard@gmail.com
Ken Snellman
Britta Sunde Britta Sunde
DI
Papperskemi, årskurs 1979
britta.sunde@gmail.com
Christel Söderholm
KH
Engelska, årskurs 1977
Avdelningssekreterare, amanuens vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
christel.soderholm@abo.fi
Jan Wennström
Utanför styrelsen
Närvarorätt vid styrelsens möten har Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande
politices studerande Joonas Karlsson so-karen@abo.fi