Styrelsen

Styrelsen kan bestå av 8–12 medlemmar och väljs av årsmötet för ett år i sänder. Under år 2020 har styrelsen följande sammansättning:

 

Katja Långvik Ordförande
Katja Långvik
PM, FM, årskurs 1997
sociologi och konstvetenskap
Seniorrådgivare, Nordisk kulturkontakt
katja.langvik@abo.fi
Ulla Achrén Ulla Achrén
EM, årskurs 1973
Marknadsföring
Förvaltningsdirektör vid Åbo Akademi
ulla.achren@abo.fi
Riina Forsman Riina Forsman
PM, årskurs 1995
Folkrätt
Verkställande direktör, Toimistokartio Oy
E-postadress: riina.forsman@toimistokartio.fi
Hanna Halme Hanna Halme
Farmaceut, FM
Biokemi, årskurs 1981
Senior rådgivare, Life Science vid Turku Science Park Ab
hanna.halme@turkubusinessregion.com
Anna-Maria Karf Anna-Maria Karf
PM
Elina Latvakangas Föreningens skattmästare
Elina Latvakangas
EM
Redovisning, årskurs 2001
Controller vid Stiftelsen för Åbo Akademi
elina.latvakangas@stiftelsenabo.fi
Lasse Mäki-Hokkonen
EM
Internationell Marknadsföring, 2014
Business Development Manager vid Aktia Bank Abp
lasse.maki-hokkonen@aktia.fi
Stina Nygård
FM
Alexandra Ohls Alexandra Ohls
FM Åbo Akademi, Executive MBA Svenska handelshögskolan
Franska, årskurs 1994
Företagare, coach och utbildare, AO Coaching & Consulting
E-postadress: alexandra@aocc.fi
Britta Sunde Britta Sunde
DI
Papperskemi , årskurs 1979
britta.sunde@gmail.com
Christel Söderholm Christel Söderholm
KH
Engelska, årskurs 1977
Avdelningssekreterare, amanuens vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
christel.soderholm@abo.fi
Utanför styrelsen
Närvarorätt vid styrelsens möten har Åbo Akademis Studentkårs styrelseordförande
politices studerande Joonas Karlsson so-karen@abo.fi