Aktiva arkiv och angelägen arkivaktivism

Idag vänder sig arkiven på ett mycket aktivt sätt mot sin samtid med syfte att både samla in, påverka och kritiskt intervenera i samhället. Arkiven har därmed tagit en större roll, utöver det tillbakablickande och registrerande. Dessutom möter och samverkar arkiven också med aktivister, verksamma i rörelser av olika slag. Det kan vara i förarbetet till insamling av material, under insamling men också när ett insamlat material ska synliggöras. Under seminariedagen ventileras frågor om arkiv, aktivism och förändring utgående från det Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi. Några viktiga frågor som ska diskuteras är: Vilka möjligheter och begränsningar medför en mer “aktivistisk” arkivpraktik? Vilka utmaningar och risker innebär en mer aktivistisk hållning eller aktivistisk orientering?

Målet är att inspirera både till arkivvetenskaplig forskning och till forskning i arkiv. Målet är också att visa att arkiv är aktiva i samhället och samlar in dagsaktuellt material som rör händelser i nutid.

Seminariet riktar sig till både studenter och forskare samt andra intresserade. Det genomförs som ett distansseminarium på Zoom. Adressen är: https://aboakademi.zoom.us/j/66509927798

Seminariet arrangeras av det Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi och är relaterat till magisterprogrammet i arkivstudier och dokumenthantering (Åbo Akademi i samarbete med Åbo universitet) samt forskningsprojektet Dealing with Difference.

Intresseanmälningar skickas till cultura@abo.fi.

Datum: 27.4, 2021

10.00-10.15: Välkomstord: Lena Marander-Eklund och Ann-Catrin Östman

10.15-10.45: Niklas Huldén: Cultura – igår, idag och imorgon (20/10 min)

10.45-11.15: Eija Stark: Om arkiv och det finländska samhället – minoriteter och nationell vetenskap (20 min 10 min)

Paus (11.15-11.20)

11.20-11.50: Bettina Westerholm: Aktiva arkiv och aktiva arkivarier (20/10)

Lunch (11.50-13.00)

13.00-14.00: Nina Nyman och Sofia Sjö: Aktivism möter arkiv (20 + 20 + 20 diskussion)

14.00-15.00: Fredrik Nilsson och Jutta Ahlbeck: Arkiv, etik och politik (20 + 20 + 20 diskussion)

Kaffe (15.00-15.15)

15.15 -16.45 Panel:

Inledning: En kritisk blick på arkiv: Malin Thor Tureby (20 minuter)

Diskussion: Katja Hellman, Fredrik Nilsson, Nina Nyman, Malin Thor Tureby

Moderatorer: Fredrik Nilsson (fm), Lena Marander-Eklund (em) och Ann-Catrin Östman (panel)

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *