Etnologiska samlingarna

Etnologiska samlingarna bevarar och samlar in olika typer av traditionsmaterial från hela Finland, men med speciell tonvikt på svenskspråkiga områden. Arkivet grundades 1952 i avsikt att stöda undervisningen och forskningen i etnologi.

I samlingarna finns skriftligt material, fotografier, ljudband med intervjuer, kartor, ritningar, filmer och videoband. Även donationer, t.ex. fotoalbum, av enskilda ingår i samlingarna.

Samlingarna består till största del av material insamlat under studenternas och forskarnas fältarbeten på olika orter i Svenskfinland från 1920-talet till idag. Arkivet har bedrivit etnologisk frågelistverksamhet sedan 1952.

Till samlingarna hör som en egen enhet Svensk-Finlands textilarkiv, ett specialarkiv för svenskfinlands textila tradition.

Materialet står till förfogande i arkivet för närmare studier. Kontakta personalen.