Folkloristiska samlingarna

Folkloristiska arkivet grundades 1927 av Otto Andersson  och Gabriel Nikander.

Arkivet består av folkloristiska och religionsvetenskapliga samlingar i form av handskrifter, inspelningar, fotografier, urklipp och videofilmer. De äldre samlingarna innehåller främst vissa typer av texter såsom sagor, sägner och visor. Dagens insamling är framför allt knuten till folkloristisk forskning som görs vid ämnet Folkloristik vid Åbo Akademi av forskare och studenter.