Frågelistor

En viktig del av samlingarnas traditionsmaterial består av frågelistsvar som lämnats in av svensk- och finskspråkiga informanter från hela landet sedan 1952.

Svar på tidigare frågelistor är tillgängliga för forskning och studier.

  Instruktioner till nya informanter [pdf]
Tidigare frågelistor

Aktuella frågelistor

Frågelista om

Din tolkning av mystiska händelser och upplevelser

Har du haft mystiska erfarenheter och vill dela din berättelse? Då har du möjlighet att delta i en ny studie, se listan här. Det kan vara en eller flera, mindre eller större mer livsavgörande upplevelser, positiva som negativa. Det handlar om upplevelser som kan tolkas på många olika sätt och som med andra ord kan kallas paranormala, andliga, religiösa, existentiella, extraordinära, övernaturliga eller oförklarliga.

Studien är en del av Katarina Johanssons doktorsavhandling Mystiska erfarenheter och meningsskapande i samtiden inom sociologi vid Åbo Akademi. Syftet är att undersöka hur olika typer av så kallade mystiska erfarenheter som ett paraplybegrepp kan vara meningsskapande för människor i samtida Finland och Sverige. Frågelistan är ett samarbete med Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi och Folklivsarkivet vid Lunds Universitet.

Specialfrågelista: Finlands Röda Kors, Åbo svenska avdelning 70 år

Enkäterna kan i helhet besvaras på Internet.