Om Cultura

Det kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi bildades 1.1.2011 då de tidigare etnologiska och folkloristiska arkiven gick samman. Till arkivet hör också Svensk-Finlands textilarkiv med egna samlingar och utställningar. Arkivet fungerar som undervisningsarkiv för samtliga ämnen i Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Bland annat har arkivet en aktiv frågelistverksamhet och bistår också studenter med att göra upp frågelistor för att skaffa in forskningsmaterial.

Kontaktuppgifter
Arkivamanuens Niklas Huldén
Tel. 02-215 4396
Arkivamanuens Bettina Westerholm
Tel. 02-215 4333
Arkivsekreterare Lotta Wessberg
Tel. 02-215 4982
e-post: cultura@abo.fi