Alumnerna berättar

Christoffer Fagerström tyckte att många saker var bra med utbildningen, men det bästa var gemenskapen med studiekompisarna. Speciellt då han skrev sitt diplomarbete hade studerande stort stöd av varandra då många gjorde sitt diplomarbete för samma företag.

–    Det gjorde hela processen betydligt roligare och vi kunde också utbyta förslag och idéer med varandra.

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier i ditt nuvarande jobb?

Då jag jobbar med luftkompressorer och avfuktare har kurserna i processdesign och anläggningsteknik varit till stor nytta. Också biämneskurserna i elkraft och kurserna i automation har varit användbara. Som helhet har studierna i energiteknik gett en bra bas for framtiden då energianvändning är och förblir en väldigt viktig aspekt inom de flesta områden. Studierna har också gjort mig bättre på att tänka kritiskt.

Fagerström jobbar för Atlas Copco i Hemel Hempstead, utanför London, i Storbritannien, som Proposal Engineer. Till hans arbetsuppgifter hör att förbereda offerter för luftkompressorer för olje- gasmarknaden. Han har tidigare jobbat med liknande uppgifter i Finland.

–    Då var det kraftverk och nu jobbar jag med tryckluftssystem, som också är ett viktigt system inom kraftverk och de flesta anläggningar.

Någon större skillnad mellan att jobba i Finland och i Storbritannien har Fagerström ännu inte märkt.

– Jag har jobbat så kort period i Storbritannien ännu så det är svårt att dra mer långtgående slutsatser. Men en sak som jag märkt är att finländare är mera raka i sin kommunikation. Med britter är det definitivt mera prat. Kanske ar kulturen också mera konservativ. Men att företaget är svenskt märker man i deras varumärkesutveckling (branding) och det påverkar ju också kulturen på arbetsplatsen.

Fagerström gjorde sitt DI-arbete ”Development of a technical specification for LNG terminals” för Wärtsilä. Före DI-studierna hade han studerat till ingenjör i maskin- och produktionsteknik på Yrkeshögskolan Novia.

 

 

Jonathan Malm tycker att det bästa med studierna var gemenskapen med de andra som studerade på utbildningen. Han lärde känna nya människor som han förhoppningsvis har kontakt med resten av livet.

 

– Diplomingenjörsstudierna öppnar nya dörrar. Studierna har ökat mina chanser att få drömjobbet. Att bli diplomingenjör ger ett mervärde. Det kanske inte visar sig direkt, eftersom jag är så ny på arbetsmarknaden, men om något år då jag har mer jobberfarenhet tror jag att jag kommer att ha fler möjligheter än med en ingenjörsexamen, säger Malm.

Efter studierna började Malm jobba som projektingenjör på ABB Power generation med elplanering.

Jonathan Malm gjorde sitt DI-arbete ”Operational optimisation of hydropower for automatic frequency restoration reserve” för VEO Oy. Före DI-studierna hade han studerat till ingenjör i elektroteknik på Yrkeshögskolan Novia.