Tävling 3/2023

Tävling:

Rekrytera en ny sökande till DI-studier vid ET eller IT i Vasa!

Åbo Akademis DI-utbildningar i energiteknik och informationsteknologi i Vasa har 24 studieplatser. Vi vill uppmuntra alla våra DI-studerande vid Åbo Akademi i Vasa att hjälpa oss med att rekrytera nya sökande nu när ansökningstiden pågår 15.3-30.3.2023. Alla som meddelat oss att de lyckat rekrytera någon blir belönad!

Fyll i formuläret när du rekryterat en sökande!

Benchmarking – tävlingens nuläge – hur ligger du till:

Rekryterare 1 = 1 sökande; Rekryterare 2 = 1 sökande; Rekryterare 3 = 1 sökande;  Rekryterare 4=1 sökande. Totalt 4 svar per 20.3.2023 klo 18:00.

Pris

 • Alla som rekryterat någon får ett presentkort (värde 25 e) till ex Prisma eller  Svenska klubben.
 • Vinnaren – den som rekryterat mest – får dessutom ett presentkort på 100 e.
 • Ifall det finns fler som delar på vinnarpositionen avgör lotten vem som får huvudpriset

Regler

 • Tävlingen utlyses via e-post ’studerande-fnt-vasa@abo.fi’ den 15.3.2023
 • Tävlingen finns utlyst på ET-bloggen (https://blogs.abo.fi/energiteknik/tavling-3-2023/
 • Där finns även länken till formuläret där man kan registrera vilka sökande man rekryterat
 • Tävlingen pågår under den tid ansökningsportalen är öppen: 15.3 – 30.3.2023 (deadline kl. 15.00).
 • Endast ÅA FNT studerande vid ET och IT i Vasa kan delta i tävlingen (ca 40 potentiella deltagare)
 • Den som rekryteras skall vara YH studerande (ÅK 4) eller ha en YH examen som inte är äldre än fem år
 • Om två ÅA studerande uppger att de har rekryterat samma person så blir den ÅA studerande som först registrerat sin sökande i vår tävlingsportal registrerad som rekryterare
 • Endast verkliga sökande (=som lämnat in en ansökan i Min Studieinfo, studieplatsen som valts skall återfinnas bland ET eller IT i Vasa) beaktas som tävlingsresultat!

Domare

 • Att reglerna följts och vilka tävlingsresultaten blev, bedöms av följande 5 personer:  Andreas Lundell, Jonas Sandberg, Stefan Backlund, Jessica Tuuf och Margareta Björklund-Sänkiaho

LYCKA TILL!