Ämnet Organisation och ledning

Det moderna företagets centrala resurs är inte råvaror eller maskiner, utan hjärnkraft, nya idéer och know-how. Därför är konsten att leda och organisera kunskapsintensivt arbete den viktigaste frågan i den nutida ekonomin.

Är du intresserad av kreativitet, kunskapsledning, strategi och kommunikation som framtidens kunskapsfaktorer, då är företagets organisation och ledning ämnet för dig. Vi har ett helhetsperspektiv på företagsverksamhet, som vi vill förstå och utveckla genom att tillämpa flera infallsvinklar. Vi tar upp frågor om bland annat ledning av team och talanger, frågor om makt och etik i organisationer, samt hur man utvecklar kreativitet och starka kulturer i ett företag. Efter examen kommer du att arbeta med komplexa ledningsproblem, och jobba som t.ex. managementkonsult, team leader eller inom organisationsutveckling och personalledning.

Organisation och ledning är ett av huvudämnena inom ekonomutbildningen vid Åbo Akademi. http://www.abo.fi/fakultet/organisationochledning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *