månadsarkiv: september 2016

Rörelsefärdigheter i terräng

Det är höst och högsäsong för uteaktiviteter i gymnastiken. De flesta skolor har ungefär samma periodisering vad gäller utegymnastik och det innebär att vi alltsomoftast är flera skolor som samsas om utrymmet på stadens uteområden. Vi brukar dock rymmas alla på ett eller annat sätt och för gymnastikläraren är det trevligt att få utbyta några ord med en gymnastiklärarkollega – alltför sällan hinner nämligen gymnastikläraren sätta sig ner i lärarrummet på skolan och slappna av för några minuter, då den intensiva uteperioden också innebär många förflyttningar från ett ställe till ett annat.

Jag har själv tillbringat mer eller mindre all septemberundervisning i skogen. Det har varit en vacker och varm höstmånad och jag har njutit av att få så mycket vardagsmotion och frisk luft under arbetstid. Tyvärr har värmen också gjort att myggorna har gjort oss sällskap. Min undervisning har alltså gått under benämningen rörelsefärdigheter i terräng. Tanken har varit att ta ett steg tillbaka från orienteringen och öppna upp begreppet ännu bredare. Skogen är inte längre en bekant vardagsmiljö för många barn och genom att fokusera på färdigheter i terrängmiljö ur ett bredare perspektiv, kan vi förflytta mer undervisning till skogen. I stället för att kanske leka den bekanta lekten Flaggan på skolgården eller i parkmiljö, kan leken fungera som introduktion till orienteringen. Även bekanta lekar som olika former av fasttagningslekar och fotbollspel kan flyttas till skogen. Helt plötsligt får vi en ny spännande skogshippa och skogsfotboll – där bollen är betydligt mer svårmanövererad jämfört med på planmark – också för de barn som på fritiden aktivt spelar boll.

I skogen måste barnet på ett mycket mångsidigare sätt behärska sin kropp. Marken är ojämn och full av olika hinder, vilken gör att barnet måste väja för olika hinder eller ta sig över dem. Detta innebär också att balansförmågan aktiveras på ett betydligt mångsidigare sätt. Vidare innebär skogsterräng att det är fysiskt mer krävande att röra sig, vilket höjer barnens puls och konditionsträning. Utöver detta är skogen en trygg plats att röra sig på och den skänker också naturligt ett visst lugn åt barnen.

Orientering kan för övrigt vara den motionsgren inom gymnastiken som utvecklats mest de senaste åren, sett ur de digitala verktygens möjligheter. Geocaching är den gren som startade möjligheten att dra nytta av telefonen och kartornas möjligheter men under årens lopp har det ständigt utvecklats nya program och appar. Dessa verktyg kan underlätta lärarens arbete rejält, men också öka övervakningen av elevernas verksamhet. Genom apparna kan man sedan ge eleverna mångsidig motivation  via poäng, kontroller och uppgifter – allt via deras egen telefon. Apparna ger även nya och bättre möjligheter att samarbeta och integrera och varför inte kombinera en kartläsningspromenad med ett läxförhör i modersmål?

I följande bloggpost kommer jag att närmare gå in på vilka digitala verktyg jag använt mig av i undervisningen. Jag kommer bland annat att presentera Whats app, Turfgame, geocaching och QR-kodernas möjligheterna i skolgymnastiken. Tills dess ska jag även experimentera med programmet SEPPO.

 

Bloggat av Eva Ramstedt

 

En ny blogg har fötts

Här ska det handla om gymnastik – skolgymnastik och idrott i alla de former. Kanske är skolgymnastiken det allra bäst omtvistade skolämnet? Det ämne som får allra mest uppmärksamhet i medierna? Skolgymnastiken är ett komplext och känsloladdat ämne – det är både älskat och hatat. Med jämna mellanrum lyfts skolgymnastiken upp – ofta på ett negativt sätt – i medierna. Sällan låter reaktionerna vänta på sig. Samtidigt skrivs det spaltmeter om ungas försämrade kondition och brist på rörelse, och bara för några veckor sedan fylldes våra medier med nyheten att barn nu ska röra på sig minst tre timmar om dagen. Det intressanta är dock, att Palomäkis och Heikinaro-Johanssons intervention (2010) om skolelevers motionvanor, visar att både pojkar och flickor rör på sig mer än tidigare.  Den tråkiga delen i intervention visar däremot, att de barn som tidigare också rört på sig för lite – nu rör på sig ännu mindre. Därför växer ständigt klyftan mellan de barn som aktivt rör på sig och de som inte rör på sig alls, vilket också skapar utmaningar och ojämlikhet i gymnastikundervisningen.

14341538_10153830511963053_742234840_n

Den här bloggen kommer att vara en Gott & Blandat -påse. Vi kommer att använda bloggen som en plattform för ämnet, där vi kan presentera och beskriva vår verksamhet. Vi kommer att använda bloggen som kanal att lyfta aktuella diskussioner. Vi kommer att använda bloggen för att visa gymnastikens mångsidighet och breda möjligheter – men också lyfta de utmaningar man stöter på i ämnet. Och vi kommer att använda bloggen för att dela med oss av vår undervisning och utbildning. Vi som skriver kommer att vara både studeranden och lärare – och tillsammans hoppas vi på en läsvärd och inspirerande blogg.

14315782_10153830518133053_267170529_o

Jag som inleder idag, heter Eva Ramstedt och undervisar i idrottens didaktik under hösten 2016. Jag är även gymnastiklärare på Vasa övningsskola och har ett speciellt stort intresse för barns motoriska utveckling upp till skolåldern. Under den närmsta månaden innehåller min egen undervisning mycket friluftsliv och orientering – någonting som vi valt att kalla rörelsefärdigheter i terräng. Därför hoppas vi på en fortsatt vacker och solig höst med många nya erfarenheter och insikter.

14316025_10153830513798053_509160877_o