Rörelsefärdigheter i terräng

Det är höst och högsäsong för uteaktiviteter i gymnastiken. De flesta skolor har ungefär samma periodisering vad gäller utegymnastik och det innebär att vi alltsomoftast är flera skolor som samsas om utrymmet på stadens uteområden. Vi brukar dock rymmas alla på ett eller annat sätt och för gymnastikläraren är det trevligt att få utbyta några ord med en gymnastiklärarkollega – alltför sällan hinner nämligen gymnastikläraren sätta sig ner i lärarrummet på skolan och slappna av för några minuter, då den intensiva uteperioden också innebär många förflyttningar från ett ställe till ett annat.

Jag har själv tillbringat mer eller mindre all septemberundervisning i skogen. Det har varit en vacker och varm höstmånad och jag har njutit av att få så mycket vardagsmotion och frisk luft under arbetstid. Tyvärr har värmen också gjort att myggorna har gjort oss sällskap. Min undervisning har alltså gått under benämningen rörelsefärdigheter i terräng. Tanken har varit att ta ett steg tillbaka från orienteringen och öppna upp begreppet ännu bredare. Skogen är inte längre en bekant vardagsmiljö för många barn och genom att fokusera på färdigheter i terrängmiljö ur ett bredare perspektiv, kan vi förflytta mer undervisning till skogen. I stället för att kanske leka den bekanta lekten Flaggan på skolgården eller i parkmiljö, kan leken fungera som introduktion till orienteringen. Även bekanta lekar som olika former av fasttagningslekar och fotbollspel kan flyttas till skogen. Helt plötsligt får vi en ny spännande skogshippa och skogsfotboll – där bollen är betydligt mer svårmanövererad jämfört med på planmark – också för de barn som på fritiden aktivt spelar boll.

I skogen måste barnet på ett mycket mångsidigare sätt behärska sin kropp. Marken är ojämn och full av olika hinder, vilken gör att barnet måste väja för olika hinder eller ta sig över dem. Detta innebär också att balansförmågan aktiveras på ett betydligt mångsidigare sätt. Vidare innebär skogsterräng att det är fysiskt mer krävande att röra sig, vilket höjer barnens puls och konditionsträning. Utöver detta är skogen en trygg plats att röra sig på och den skänker också naturligt ett visst lugn åt barnen.

Orientering kan för övrigt vara den motionsgren inom gymnastiken som utvecklats mest de senaste åren, sett ur de digitala verktygens möjligheter. Geocaching är den gren som startade möjligheten att dra nytta av telefonen och kartornas möjligheter men under årens lopp har det ständigt utvecklats nya program och appar. Dessa verktyg kan underlätta lärarens arbete rejält, men också öka övervakningen av elevernas verksamhet. Genom apparna kan man sedan ge eleverna mångsidig motivation  via poäng, kontroller och uppgifter – allt via deras egen telefon. Apparna ger även nya och bättre möjligheter att samarbeta och integrera och varför inte kombinera en kartläsningspromenad med ett läxförhör i modersmål?

I följande bloggpost kommer jag att närmare gå in på vilka digitala verktyg jag använt mig av i undervisningen. Jag kommer bland annat att presentera Whats app, Turfgame, geocaching och QR-kodernas möjligheterna i skolgymnastiken. Tills dess ska jag även experimentera med programmet SEPPO.

 

Bloggat av Eva Ramstedt

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *