Strategier, fastigheter och campus

Mikko HupaIdag har det gått 85 dagar sedan jag inledde arbetet som ny rektor för Åbo Akademi. Tiden har gått fort och tempot har varit högt. En hel del har hunnit ske och många intressanta initiativ är på gång.

Vi i rektors ledningsgrupp har funderat mycket på hur vi bäst kunde kommunicera vidare våra pågående diskussioner och planer. I den här bloggen kommer vi tillsammans att föra fram våra tankar med en förhoppning att också få ta del av dina kommentarer för att skapa en dialog.

Vart är ÅA på väg?
Akademin är unik, det är vi alla säkert överens om. Men hur skiljer vi oss från mängden, vad är vår profil och styrka? Just nu uppdaterar vi akademins gemensamma strategi. Målet är att tydligt formulera hur vi idag betraktar vårt uppdrag, vår vision samt profilering. Strategiförslaget kommer att gå på remiss i april-maj. Vi presenterar också strategiförslaget för alla intresserade strax efter påsken. Strategiuppdateringen fastställs sedan av styrelsen i juni. Efter sommaren kommer vi tillsammans att fortsätta diskussionen kring hur vi i praktiken förverkligar de mål och den vision som finns i strategin.

Aktuellt på fastighetsfronten
Åbo Akademi besitter sammanlagt 105 000 m2 av utrymmen och våra fastighetskostnader överskrider 12 miljoner euro årligen. Fastigheterna är med andra ord ingen obetydlig fråga. De sätt på vilka Akademin använder dessa utrymmen kan i många fall effektiveras; samtidigt kan också nya campusmiljöer skapas. Vi har två aktuella projekt tillsammans med Åbo universitet gällande precis effektiveringen av utrymmesanvändning. Det ena angår Geohuset (tidigare Chemicum) och det andra IT-ämnenas gemensamma hus på universitetsbacken. Samarbete med vårt grannuniversitet hör till vardagen här i Åbo, därav har vi många fina exempel(bland dem samarbetsgrupperna Bioteknikcentret, PET-centret och Turku Centre for Computer Science (TUCS)).

För en månad sedan lämnade personalen vid ÅA:s IT-ämnen in en skrivelse där de förde fram sin motsättning till flytten från ICT-huset till LT2 på universitetsbacken. Den starka motsättningen till flytten kom som en överraskning för mig, och var naturligtvis bekymrande. Jag ville försöka förstå vilka problemen var som låg bakom en sådan protest, och ifall alternativ till flytten kunde komma på fråga. Jag diskuterade saken med IT-ämnenas professorer, övriga anställda och studenter, med rektorn för Åbo universitet, med representanter för Åbo stad, med tidigare prefekten och nuvarande dekanus för fakulteten för naturvetenskaper och teknik.

Det visade sig slutligen att det var omöjligt att dra tillbaka beslutet då Akademin redan undertecknat avtalen och Åbo stad slagit fast andra planer för ICT-huset. Vi har nu kommit överens med Åbo universitet att våra önskemål beträffande skyltar och kartor skall noggrant beaktas vid den fortsatta planeringen. Det ska märkas tydligt att den nya gemensamma byggnaden också är en del av Åbo Akademins campus.

Det var mycket olyckligt att denna diskussion startade så sent. I fortsättningen hoppas jag att både personal och studerande tar kontakt, i tid, för att lyfta fram och reda ut problem. Vi vinner alla på att svårigheter och problem diskuteras i ett så tidigt skede som möjligt

Campus Gadolinia
En mycket trevlig nyhet kom nyligen från Undervisnings- och kulturministeriet. Akademin har fått en miljon euro för planering av projektet Campus Gadolinia. Tack vare denna finansiering kan ÅA nu inleda planeringen tillsammans med Stiftelsen för Åbo Akademi. Det här är en fin möjlighet att utveckla Biskopsgatans campusmiljö. Här kan vi nu skapa någonting helt nytt och spännande.

 

Jag önskar alla en trevlig påsk!

Mikko Hupa

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.