Sommarhälsningar | Summer greetings

*** in English below ***

Mikko HupaBästa personal, sommaren är här.

Halva jubileumsåret har gått, vi fortsätter 100-årsfirandet med en intressant demokratidiskussion på SuomiAreena i Björneborg i juli och ett framtidsseminarium i Åbo i oktober. Jag är glad att många av er har deltagit i jubileumsårets evenemang hittills, hoppas också i fortsättningen!

Det här året har gett goda resultat. Prognosen för antalet grundexamina är god och antalet publikationer verkar stiga. Det är resultat som vi alla kan och ska vara stolta över. Det är bra jobbat!

Samtidigt är jag medveten om att för många av er har jubileumsåret inneburit extra arbete, en hel del fler möten och arrangemang av olika slag – inte minst inför och under öppet hus-dagen och promotionen som engagerade många av oss. Ett högre antal examina har för många av er under hela läsåret inneburit mera jobb i form av undervisning, handledning och administration av olika slag och likaså kräver ett ökat antal publikationer mer jobb. Vi har alla under några års tid nu känt av de nedskärningar som gjorts för att balansera vår arbetsplats ekonomi – det är en tung börda, som man inte orkar bära hur länge som helst.

Åbo Akademis chefsdagar i mitten av juni fokuserade på personalens ork. Hur kan vi som chefer hantera att många inom personalen känner sig trötta och överbelastade? Vilka metoder ska vi ta till för att klara av att lyssna och förstå vilka problem som behöver åtgärdas? Och hur ska vi chefer själva strukturera vårt jobb för att orka? Under två dagar hittar man inte svar på alla frågor men diskussionerna var givande och arbetet kring detta fortsätter under personalservice ledning i höst. Vi har hörsammat problemen, tar dem på allvar och vill verkligen jobba för att lösa dem. Jag vill att Åbo Akademi ska vara en lockande arbetsplats där personalen mår bra. Och jag vill att vi tillsammans jobbar för att uppnå detta.

Jag önskar var och en av er en skön och stressfri sommar. Njut av ledigheten!

Mikko Hupa
Rektor


Mikko HupaDear colleagues – the summer is here!

After the first half of the ÅAU 100 jubilee year, we are continuing the celebration. In July, we will contribute to a panel discussion on democracy at the SuomiAreena in Pori, and in October, a seminar on topics related to the future will be held in Turku. It makes me very happy to see that so many of you have participated in the jubilee year events and hopefully you will enjoy the rest of the year as well!

The past academic year has yielded good results. The number of graduates is expected to be good, and the number of publications seems to be increasing. We can and should be proud of these results. It’s truly a job well done!

At the same time, I can also see that the jubilee year has meant a lot of additional work for many of you, with extra meetings and tasks related to the arrangement of events, such as the open house days or the doctoral conferment. Similarly, the increasing number of degrees and publications is reflected in an extra workload related to teaching, supervision and administrative duties. Over the past few years, we all have experienced the impact of the budgetary cuts that have been necessary to balance the finances of our shared workplace – a burden of that sort cannot be tolerated for too long.

Held in mid-June, the meeting of supervisors and managers at Åbo Akademi University focused on the coping of personnel. How can we, as supervisors and managers, respond to the fact that so many employees feel exhausted and overburdened? What methods should we apply to be able to hear and understand which problems need to be dealt with? And how will we arrange our own jobs in terms of coping? It was not possible to answer all these questions during a two-day meeting, but the discussions were fruitful and the issues will be further considered during the autumn under the guidance of HR services. We are aware of the situation and we will do our best to face the problems head on and find solutions. I would like Åbo Akademi to be an attractive workplace that ensures the well-being of its personnel. My hope is that we will all work together to achieve this goal.

I wish you all a beautiful and stress-free summer. Enjoy this time off!

Mikko Hupa
Rector

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.