Kontinuerlig utbildning och utbildningsexport

Christina Nygren-LandgärdsDet nya begreppet i den finländska utbildningsvärlden denna höst är kontinuerligt lärande eller det mer kända ”jatkuva oppiminen”. Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst 30 miljoner för utvecklingsarbete som stöder verksamhet som syftar till kontinuerligt lärande vid universiteten. Ministeriet har också definierat regionala bristområden, d.v.s. vilken kunskap och kunnande det råder brist på i form av arbetskraft inom vilka regioner. Då det gäller Egentliga Finland och Österbotten råder det bl.a. brist på IT kunnigt folk och personer som har hand om olika aspekter i samband med SOTE-processen.

Arbetet tar inte slut, men det ändrar form skriver UKM i sin rapport Jatkuvan oppimisen Suomi och hänvisar till OECD analyser. Bland annat artificiell intelligens kommer att medföra en snabb förändring av arbetsuppgifter inom en del sektorer och UKM frågar sig om det egentligen är så att det i förändringsprocessen föds mer nytt arbete då det gamla försvinner. Hur det än är blir måste vi få till ett nytänk då det gäller relationen studier och arbetsliv.

Vid Åbo Akademi är vi beredda på förändringar i och med den nya utbildningsstrukturen på kandidat- och magisternivån. Utbildningsstrukturen uppmuntrar till mångsidiga studier och profilering i linje med läggning och intresse. Utbildningsstrukturen möjliggör även studieinslag med hög samhälls- och arbetslivsrelevans och nya grepp såsom digitalisering och artificiell intelligens.

I samband med UKMs satsning på kontinuerligt lärande har vi tagit fram en modell för hur Åbo Akademi dels kunde få bättre samarbete med samhälle och näringsliv i sin utbildningsverksamhet, dels ta fram nya studiehelheter för kontinuerligt lärande och i förlängningen utveckla utbildningspaket för försäljning. För att utveckla innehållet i modellen vill Åbo Akademi samarbeta med andra högskolor särskilt Turun yliopisto och Vaasan yliopisto. Genom att universiteten bidrar med sina styrkeområden kan vi skapa flerspråkiga utbildningshelheter för särskilt Västra Finlands behov av kontinuerligt lärande. Särskilt inom det sociala området och hälsovårdsområdet är betjäning på det egna modersmålet av stor vikt.

För att våra utbildningar inte bara ska hänga med samhällsutvecklingen utan vara i frontlinjen av utvecklingen behöver vi ha mer samverkan med samhälle och näringsliv. Detta kunde ske genom att till varje utbildning ansluta en referensgrupp av externa experter som ger impulser till nya inslag och kan samverka med universitetet t.ex. då det gäller praktikplatser och utvecklingsprojekt men även personalens möjligheter att genom interaktion känna till näringslivets behov och samtidigt förbättra sina egna kunskaper om olika nya arbetsuppgifter.

Åbo Akademi har ett aktivt Center för livslångt lärande som har lång erfarenhet av samhällskontakter, utvecklingsprojekt och försäljning av utbildning. De nya utbildningssatsningarna kan byggas upp så att de förutom att de kan vara en del i den ordinarie utbildningen även kan säljas som studiehelheter eller utbildningar till personer i arbetslivet i Finland eller till andra länder. Här finns utrymme för att ta tillvara CLLs kunnande i uppbyggnaden av utbildningsarrangemang och utbildningsförsäljning.

Försäljning av utbildning är för övrigt ännu bara i barnskorna vid Åbo Akademi. Men tack vare sin ämnesbredd, placering i Norden och internationella kontakter kunde Åbo Akademi utveckla denna verksamhet betydligt. Vi vet att många i personalen kontinuerligt kontaktas i frågor om utbildningsexport, men det har inte funnits ett system för hur dylika ärenden ska behandlas, varför frågor om samarbete inte alltid har lett till resultat. Numera är Åbo Akademi delägare i Finland University och kan därigenom få administrativt stöd inte enbart för internationell marknadsföring, men också för försäljning av studiehelheter eller utbildning. För samarbetet med Finland University ska Åbo Akademi under denna vinter bygga upp en fungerande struktur som hjälper ämnen och utbildningar att komma igång med utbildningsförsäljning och -export.

Nu väntar vi på UKMs beslut om finansiering av utveckling av kontinuerligt lärande och hoppas på det bästa.

Ha en riktig skön fortsättning på hösten!

Christina Nygren-Landgärds,
Vicerektor för utbildning

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Fyll i rätt siffra (detta är för att förhindra skräppost): * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.