Närstudieträff och rynkade pannor

Lördagen den 14.1 var det dags för den första närstudieträffen på kursen Kunskapsorganisation inom ämnet informationsvetenskap. Under kursens gång skall de studerande lära sig katalogisera, indexera och klassificera. Ingen liten uppgift. Kursens innehåll är basen för biblioteksarbete. Då man katalogiserar beskriver man fysiskt det material man köpt in för att sedan göra det sökbart i bibliotekskatalogen. Indexering och klassificering är den innehållmässiga beskrivningen av materialet om det så är fråga om böcker, tidskrifter, dvd:n…

Denna lördag var det katalogisering på agendan, det var många rynkade pannor och små ofrivilliga suckar under de första övningarna. På eftermiddagen över en kaffekopp förstod jag av diskussionerna att dagens innehåll började bli begripligt. Och innan dagen var slut hade de nog en hel del kunskap som de fick ta med sig hem för att där smälta helt och hållet. Så nu gäller det bara att öva, öva och öva. En sådan sak som katalogisering sitter säkert i ryggraden först efter flera års arbetserfarenhet.

Så än en gång slätades rynkade pannorna ut och små leenden som sade ”det här skall nog lyckas” tog över vid närstudieträffens slut!

Nancy

Nancy Pettersson

Nancy Pettersson
utbildningsplanerare
ämnet informationsvetenskap
nancy.pettersson[at]abo.fi